Op waarde schatten duurt te lang

23.7.003 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, behandeling bezwaar

Een vrouw klaagt dat zij geen beslissing heeft gekregen op haar bezwaar tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) over het jaar 2022. Daarnaast is haar in het kader van dat bezwaar een hertaxatie van de woning toegezegd die een jaar later nog niet heeft plaatsgevonden. Ze gaat naar de ombudsman.

Hertaxatie
Lopende het onderzoek van de ombudsman vindt eindelijk toch de hertaxatie plaats. De waarde van de woning komt lager uit dan in de aanslag voor 2022 staat. Dit roept de vraag op hoe het zit met de aanslag van 2023. Deze heeft de vrouw ook al ontvangen en daar is de waarde nog hoger dan in 2022.
De hertaxatie wordt ook voor 2023 meegenomen laat het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) weten. De ombudsman stelt vast dat het erg lang heeft geduurd voordat de hertaxatie er kwam.

Uitblijven van reactie op bezwaarschrift
Het bezwaarschrift van de vrouw is een jaar na indienen nog steeds niet behandeld. Het NBK erkent dat er al een beslissing had moeten worden genomen. Het NBK biedt excuses aan voor de gang van zaken. Het zal zich intern beraden op mogelijkheden om de tijdige afhandeling van bezwaren beter in de gaten te houden om herhaling te voorkomen. Ook hier is het oordeel van de ombudsman dat er niet voortvarend gehandeld is.

Beslissing op bezwaar
Uit de beslissing op het bezwaarschrift volgt dat de oppervlakte van de woning naar beneden is vastgesteld en dat er inderdaad onvoldoende rekening is gehouden met de staat waarin de woning zich bevindt. Besloten is om de WOZ-waarde voor zowel 2022 én 2023 te verminderen. De gecorrigeerde aanslag bevat echter geen berekening van het nieuwe te betalen bedrag. De vrouw vraagt zich af of er rekening is gehouden met al betaalde voorschotten. Via de ombudsman volgt er een verduidelijking van de berekening. Hieruit blijkt dat de betaalde voorschotten zijn meegenomen.