Ongeldig briefadres voor dak- en thuislozenuitkering

22.1.048 Inkomen

Trefwoorden: informatieverstrekking, uitkering

Een man heeft sinds een woningbrand geen woonadres meer. Hij staat ingeschreven op het adres van de vader van zijn vriendin om post te kunnen ontvangen. Op basis van dit adres wil hij een uitkering aanvragen. Na een verwijzing van de afdeling Burgerzaken naar het team Dak- en Thuislozen van de gemeente, komt de man niet verder. Omdat hij dringend geld nodig heeft voor zijn gezondheid, meldt hij zich bij de ombudsman. Die doet vervolgens navraag bij de sociale dienst wat er precies nodig is voor de aanvraag van een uitkering.

De man geeft aan dat hij niet daadwerkelijk verblijft op het adres van de vader van zijn vriendin. Dat betekent dat er voor een uitkering 2 mogelijkheden zijn. Een is dat de man de sociale dienst concrete adressen doorgeeft waar hij wel verblijft. Zo kan de gemeente nagaan of hij echt ín de gemeente verblijft en daarmee recht heeft op een dak- en thuislozenuitkering. Als dat zo is, krijgt hij een zogenaamd briefadres van de gemeente.
De tweede mogelijkheid is dat de man zich meldt bij de nachtopvang. Als hij daar een plek krijgt, kan hij ook dáár een briefadres, en dus een dak -en thuislozenuitkering krijgen.
Hiermee heeft de man duidelijkheid over zijn opties.

Wat niet duidelijk is, is de informatie op de website van de gemeente. De pagina over ‘briefadres’ geeft niet aan dat een briefadres op het adres van kennissen ongeldig is voor de aanvraag van een uitkering. De ombudsman doet daarom de aanbeveling aan de gemeente om de informatie op de website aan te passen.