Onduidelijk of fietsenstalling bewaakt is

23.1.059 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: communicatie

Een man vindt dat het onduidelijk is dat de fietsenstalling aan de Nieuwe Markt onbewaakt is. Zijn elektrische fiets is daar gestolen ondanks de aanwezigheid van twee bewakers en camera’s. Hiermee wordt volgens de man de indruk gewekt dat de fietsenstalling bewaakt is. Van de gemeente hoort hij dat deze maatregelen alleen gericht zijn om vandalisme tegen te gaan en diefstal daar niet onder valt. Volgens de man is er dan ook sprake van een schijnveiligheid. Hij beklaagt zich bij de gemeente over de informatievoorziening, maar er verbetert niets in de communicatie naar burgers over het stallingsbeleid. Daarom wendt hij zich tot de ombudsman.

De gemeente laat aan de ombudsman weten dat het bord bij de ingang onlangs is aangepast, naar aanleiding van een eerdere klacht van de man. Op het nieuwe bord (en de website) staat dat het betreden en stallen van een fiets op eigen risico is en dat de gemeente niet aansprakelijk is voor diefstal. Over de rol van de beheerders zegt ze dat het geen bewakers zijn, maar servicemedewerkers. Zij zijn er om een schone en prettige fietsenstalling te realiseren.

De ombudsman vindt de boodschap over aansprakelijkheid op het nieuwe bord met een tiental huisregels, alles in kleine letters, onvoldoende opvallen. Bovendien wordt er voor de rol van de beheerders en de camera’s verwezen naar online algemene voorwaarden. De ombudsman vindt niet dat er van bezoekers kan worden verwacht dat zij online (ter plekke) de voorwaarden gaan lezen als zij de stalling bezoeken. Daarom geeft de ombudsman de gemeente in overweging om een extra bord te plaatsen waar expliciet op staat dat het gaat om een onbewaakte stalling. Dit kan misverstanden voorkomen.
Ook wijst de ombudsman de gemeente erop dat informatie op de website van Forum Groningen (waar de stalling onder zit) niet klopt. Er staat dat het een ‘gratis bewaakte’ fietsenstalling is. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de inhoud van externe websites, zal zij dit punt onder de aandacht brengen bij Forum Groningen. Dat is netjes. Bij de afronding van het onderzoek ziet de ombudsman dat deze informatie daadwerkelijk is aangepast.

Als reactie op het onderzoek van de ombudsman, laat de gemeente weten dat zij de overweging om een extra bord aan te brengen doorvoert. Er komt een digitaal bord waar meerdere boodschappen aan bezoekers van de stalling gedeeld worden. Allereerst de boodschap dat de stalling niet bewaakt is. Verder komt er een tekst waarin bezoekers aangeraden wordt hun fiets altijd goed, liefst dubbel, op slot te zetten. Ook komt er een verwijzing naar een andere stalling wanneer de stalling vol is. Door de berichten af te wisselen hoopt de gemeente bezoekers goed te informeren. Bovendien gaat het om korte berichten, die naar verwachting sneller gelezen zullen worden. De gemeente heeft ook voor andere fietsenstallingen de ambitie om een dergelijk digitaal bord op te hangen.

De klacht van de man heeft dus zin gehad, en dat is mooi.