(Niet) aan het lijntje

23.1.024 Veiligheid

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, participatie

Een man ervaart overlast van loslopende honden in zijn wijk, op een plek waar de honden aangelijnd zouden moeten zijn. Ze gedragen zich agressief. De man heeft al meerdere keren (telefonisch en online) melding gedaan en heeft daarbij om terugkoppeling gevraagd. Er gebeurt niets. Het is voor de man onduidelijk wat er precies met zijn meldingen gebeurt.
Hij dient een klacht in bij de gemeente over het uitblijven van een reactie op zijn meldingen. Hij krijgt te horen dat handhavers controleren in zijn wijk, maar de man heeft hier niets van gemerkt. Ook de daaropvolgende dagelijkse meldingen van de man lijken niets uit te halen. Hij wendt zich vervolgens tot de ombudsman.

Handhaving moeilijk
In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat zij de man na ontvangst van zijn klacht heeft verteld dat de overlast door honden prioriteit heeft. En dat de handhavers hondenoverlast in hun dagelijkse surveillance meenemen. Daarnaast heeft de gemeente uitgelegd dat de handhaving wordt bemoeilijkt doordat de overtreder op heterdaad betrapt moet worden. Als burgers in de gaten krijgen dat handhavers aanwezig zijn, dan wordt dit naar elkaar gemeld of corrigeren ze snel hun gedrag zodra ze zien dat een handhaver in de buurt is. Hierdoor wordt de kans klein dat iemand op heterdaad wordt betrapt.

De gemeente stelt dat zij naar aanleiding van de meldingen en klacht vaker in de wijk heeft gesurveilleerd. De ombudsman constateert dat er niet eerder dan na de zoveelste melding van de man een soort terugkoppeling van de gemeente kwam. Die stelde dat er geen sprake was van overlast in de mate die de man omschrijft. Of zij dit baseert op eigen waarneming of op de geïntensiveerde surveillance wordt uit de reactie echter niet duidelijk. Gelet op de meldingen en de klacht van de man over het uitblijven van een terugkoppeling had de gemeente naar oordeel van de ombudsman hierop adequater kunnen handelen.

Project
Naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman heeft de gemeente een project opgezet om extra te surveilleren in burgerkleding. De gemeente meldt de ombudsman hoeveel er is gecontroleerd, hoeveel overtredingen er waren en wat de gevolgen daarvan waren. Hieruit blijkt dat de gemeente tegemoet is gekomen aan de wens van de man om de overlast te onderzoeken en bij constatering aan te pakken. Het beeld van de gemeente is naar aanleiding van het project echter niet gewijzigd. Hoewel de door de man gestelde overlast niet door de gemeente is geconstateerd, laat de gemeente met het onderzoek wel zien zijn overlastklachten serieus te nemen. Bovendien wordt de man ook in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van de uitkomsten. En dat is netjes.