Kwijtscheldingsaanvraag stressvol

23.7.001 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: bejegening, kwijtschelding

Een man voelt zich door het NBK als een ‘klein kind’ behandeld. Hij heeft kwijtschelding aangevraagd voor de belastingen 2022. Na een lang proces waarin het NBK verschillende malen vraagt om informatie die hij niet heeft of waar hij lastig aan kan komen, krijgt hij uiteindelijk kwijtschelding. Gedeeltelijke kwijtschelding. Hij moet nog wel een bedrag van € 109,59 betalen. Dat moet binnen 7 dagen want anders zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Die korte termijn en het dreigen met extra kosten schieten bij de man in het verkeerde keelgat.
Als de ombudsman de kwestie voorlegt aan het NBK laat die weten dat de door hen gehanteerde betalingstermijn van 7 dagen niet volgens de eigen regels is. Dat moet 14 dagen zijn. Er blijkt sprake te zijn van een software-probleem dat naar aanleiding van de klacht van de man inmiddels is gecorrigeerd. Door een fout was er geen sprake van goede informatieverstrekking. Voor de toekomst is de fout hersteld en dat is netjes.
De klachtenfunctionaris van het NBK geeft ook aan dat hij de organisatie heeft gevraagd of na een afwijzing van kwijtschelding de tekst wat vriendelijker geformuleerd kan worden. Dat heeft de instemming van de ombudsman die de vraag uitbreidt naar situaties van gedeeltelijke kwijtschelding. In beide situaties gaat het in beginsel niet om onwillige belastingbetalers, maar om belastingbetalers die vanwege hun kwijtscheldingsverzoek uitstel van betaling hebben gekregen.
Tijdens zijn bezoek aan de ombudsman zegt de man hij er vanwege het uitgebreide aanvraagformulier, de hoeveelheid informatie die hij moet geven en de druk die dit met zich meebrengt ervan afziet om voor 2023 weer kwijtschelding aan te vragen.
Het NBK legt uit dat het vermogen (de banktegoeden) naast het inkomen onderdeel is van de toets voor het recht op kwijtschelding. Het NBK moet dit goed toetsen en moet hiervoor dan ook alle informatie over de ontvangen inkomsten en het aanwezige vermogen opvragen. Doordat het NBK zijn verzoek opnieuw heeft ingeboekt in december 2022, is er een nieuwe toets gedaan. Het saldo was nu onder het nieuwe toegestane vermogen (nieuwe vermogensgrens per 1 januari 2023). Op basis hiervan krijgt de man ook kwijtschelding voor 2023. En als zijn inkomen of vermogen niet verandert, dan zal hij in 2024 ook niet meer hoeven aan te vragen. Hij krijgt dan automatisch kwijtschelding.