Huishoudelijke hulp voor twee

23.6.012 WIJ Groningen

Trefwoorden: WMO-voorziening

Een man neemt contact op met de ombudsman omdat hij acuut hulp nodig heeft.
Zijn vrouw en hij krijgen via de WMO huishoudelijke hulp. De indicatie staat op naam van de vrouw, maar in het plan van aanpak staat duidelijk dat beiden niet in staat zijn om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. De vrouw heeft een operatie nodig en belandt daarna in een revalidatiecentrum. WIJ stopt de huishoudelijke hulp omdat de vrouw (tijdelijk) niet op het thuisadres verblijft. De man blijft achter zonder hulp terwijl in het plan van aanpak staat dat de hulp ook voor hem nodig is.

Als de man met WIJ belt krijgt hij nul op het rekest. Hij stapt naar de ombudsman en die neemt vanwege de spoedeisendheid direct contact op met WIJ. WIJ geeft aan dat het (computer-) systeem tekortschiet in gevallen waarin meerdere huisgenoten huishoudelijke hulp nodig hebben. Ze gaan kijken hoe dit veranderd kan worden.
In het geval van de man onderneemt WIJ gelukkig direct actie door contact op te nemen met de thuiszorgaanbieder om de huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer te starten. Ook de man wordt hiervan op de hoogte gesteld.
De ombudsman blijft de toezegging van WIJ, dat het kijkt of het systeem veranderd kan worden, volgen.