Hoeveel zin heeft inspreken?

23.1.013 Gemeenteraad

Trefwoorden: participatie, verwachting

Een man klaagt dat hij de inspraakprocedure voor inwoners bij de gemeenteraad maar een wassen neus vindt. Het inspraakmoment is te laat in de besluitprocedure vindt hij.

Vertrouwen in lokale politiek
Namens een stichting spreekt hij geregeld in bij raadscommissievergaderingen. Zijn ervaring is dat raadsleden niets doen met de informatie van insprekers. De reden is, aldus de man, dat er over hetzelfde onderwerp in de vergadering al een panklaar voorstel of conceptbesluit ligt. Dit document heeft al een heel traject afgelegd. De man vindt dat deze manier van werken het vertrouwen schaadt van inwoners in de lokale politiek.

Tijdrovend
De man weet dat de beste manier om invloed uit te oefenen is om eerder in het traject individuele raadsleden te benaderen. Zo staat het ook op de website. Dit vergt echter enorm veel tijd van een inwoner. Het inspreekmoment van 3 minuten zou daarom veel eerder in het besluitproces moeten plaatsvinden, vindt de man.

Verwachtingen
De ombudsman legt de klacht voor aan de gemeenteraad.
Uit de reactie van de raad concludeert zij dat er in een eerder stadium momenten zijn dat inwoners hun mening kunnen geven, bij inloopavonden bijvoorbeeld. De resultaten van deze momenten worden vastgelegd in het uiteindelijke document dat ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Ook kunnen raadsleden zelf vragen om aanvullende informatie van inwoners.
Bewoners kunnen, zoals de man weet, op eigen initiatief raadsleden benaderen. Met het vermelden van de genoemde informatie op de website, lijkt de raad naar het oordeel van de ombudsman reële verwachtingen te willen scheppen over de impact van een inspraakbijdrage.

Meer mogelijkheden
Ook maakt de raad duidelijk dat er geen mogelijkheid is om het inspreekmoment in een eerder stadium in de huidige vergadercyclus te laten plaatsvinden. Hij voegt daaraan toe dat raadsleden insprekers wel serieus nemen en soms later nog met hen in gesprek gaan.
Er zijn diverse andere mogelijkheden om inspraak bij de raad te organiseren, zoals een verzoek tot een werkbezoek of burgeragendering. Ook het onlangs ingevoerde spreekuur om (meerdere) raadsleden te spreken op woensdagavond is een optie.

De uitleg over de diverse mogelijkheden voor het (eerder) uitoefenen van invloed, draagt hopelijk bij aan het herstel van vertrouwen van de man in het democratisch proces.