Grens zorgt voor onduidelijkheid

23.1.002 Veiligheid

Trefwoorden: parkeren, verwachting

Een vrouw laat weten dat haar gasten -ondanks de uitkomst van een eerdere klacht- toch weer een boete (naheffingsaanslag) hebben ontvangen. De vrouw heeft een bezoekerspas voor haar buurt. De grens van deze buurt ligt in het midden van de weg waar ze aan woont. In de zomer 2022 kreeg haar bezoek boetes omdat ze aan de overkant van deze weg hadden geparkeerd terwijl hun auto met de bezoekerspas was aangemeld. Naar aanleiding van haar klacht destijds gaf de gemeente aan dat de boetes vanwege een fout in het systeem ten onrechte waren opgelegd. De gemeente heeft de fout vervolgens hersteld en de boetes geseponeerd.
In de kerstperiode 2022 gebeurt echter hetzelfde opnieuw. De vrouw wendt zich daarom tot de ombudsman. Die legt de kwestie voor aan de gemeente. Het duurt vervolgens even, maar na 6 weken laat de gemeente weten dat zij het Noordelijk Belastingkantoor, die namens de gemeente de boetes verstuurt, heeft gevraagd om de boetes te seponeren. Verder laat de gemeente weten dat zij altijd coulant is bij dergelijke (buurt)grensgevallen. Er zijn vrijwel nooit boetes opgelegd. Nu dat toch is gebeurd, zoekt de gemeente uit hoe zij de fout in de digitale parkeerregistratie kan herstellen.
De ombudsman constateert dat de gemeente erkent dat er een fout is gemaakt en dat die wordt hersteld. Dat is op zichzelf mooi. Omdat de gemeente naar aanleiding van de eerdere klacht van de vrouw al dacht dat de fout was hersteld, wat niet het geval bleek, zal de ombudsman deze toezegging met belangstelling volgen. Verder vraagt de ombudsman aan de vrouw om weer contact op te nemen als het probleem zich onverhoopt opnieuw voordoet.