Geluidsnorm blijkt te ruim

23.1.003 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: geluidsnormen, informatieverstrekking, voorschriften

Een vrouw beklaagt zich over de houding van de gemeente ten aanzien van haar horecaonderneming. Twee weken nadat haar bedrijf is geopend komt de gemeente met maatwerkvoorschriften uit 1990. Dit blijken regels te zijn die specifiek gelden voor het pand waar zij haar bedrijf in heeft. Zo moet de vrouw een begrenzer op haar geluidsapparatuur hebben zodat de wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden. De vrouw is niet op de hoogte van de maatwerkvoorschriften. Ze vindt het ook niet kunnen dat deze pas ná opening van haar zaak aan haar werden verstrekt.
De gemeente heeft vervolgens de begrenzer op haar apparatuur afgesteld en verzegeld. Toch zegt de gemeente dat er sprake is van overschrijding van geluidsnormen. Ook jaagt de gemeente klanten weg door regelmatig langs te komen terwijl er vervolgens niets aan de hand is.
De ombudsman stelt een onderzoek in.
Daaruit blijkt dat er op de locatie waar de vrouw haar zaak is begonnen in het verleden ook een onderneming gevestigd was. Naar aanleiding van klachten destijds zijn er maatwerkvoorschriften opgesteld. Omdat er eerder in het pand al een horecabedrijf was gevestigd, hoefde zij geen exploitatievergunning aan te vragen en had zij geen contact met de afdeling die op de hoogte was van de maatwerkvoorschriften en haar hierop had kunnen wijzen.

Maatwerkvoorschriften
De ombudsman kan zich voorstellen dat de vrouw niet wist van de maatwerkvoorschriften. Op zich is het aan haar om zich te laten informeren welke regels van toepassing zijn. In dat kader is de gemeentelijke website van belang. Toen de vrouw startte was er echter op de website geen informatie te vinden over eventuele maatwerkvoorschriften. Naar aanleiding van deze klacht heeft de gemeente de informatie inmiddels toegevoegd aan haar website en dat is netjes. Op de website wijst de gemeente nu uitdrukkelijk op mogelijke maatwerkvoorschriften en dat men hierover nadere informatie kan inwinnen.

Geluidsbegrenzer
De gemeente legt tijdens het onderzoek van de ombudsman verder uit dat als men zich aan de maatwerkvoorschriften houdt, men er in principe van uit mag gaan dat er geen geluidsnormen zullen worden overschreden. Omdat er onder de vorige ondernemers geen tot amper geluidsoverlastklachten waren, ging de gemeente ervan uit dat het geluidsniveau van de maatwerkvoorschriften van 73 dB(A) nog steeds voldeed. De gemeente heeft de begrenzer daarom op dat niveau ingesteld, waarmee de vrouw ervan uit mocht gaan dat zij geen wettelijke normen zou overschrijden.
Los van het feit dat livemuziek buiten de (vastgestelde of aangevraagde) geluidsdagen niet mag, constateert de gemeente met een later geluidsonderzoek dat de geluidsnormen in de bovenwoningen aanzienlijk worden overschreden, ook als het geluidsniveau van 73 dB(A) door de vrouw netjes wordt aangehouden.

Toekomst
De ombudsman constateert dat de gemeente de geluidsoverschrijding bij gebruik van de door haar ingestelde begrenzer niet als verwijtbaar ziet. Dat is mooi.
Wel heeft de gemeente nieuwe lagere geluidsniveaus vastgesteld en de vrouw daarover geïnformeerd. Vanaf dat moment ziet de gemeente overschrijdingen wel als verwijtbaar. Tegen toekomstige geconstateerde overtredingen zal de gemeente dan ook handhavend optreden. Het verbod op live muziek (zonder ontheffing) en het verbod op muziek buiten de begrenzer om, die op het lagere niveau moet worden ingesteld, blijft van kracht.

Klanten
De gemeentelijke medewerkers zijn 9 van de 10x overdag langs geweest. Dat ze dan geen overlast constateren, zegt niets over het geluidsniveau op andere momenten zoals de avond en nacht daarvoor. De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat door de aanwezigheid van de gemeentelijke medewerkers, klanten zijn weggejaagd.