Gegevens uit dossier verwijderen

23.1.030 Inkomen

Trefwoorden: dossier(vorming), klachtbehandeling

Een man heeft een klacht ingediend bij de sociale dienst. Hij heeft een gesprek gehad over werk en wil dat bepaalde notities van dit gesprek verwijderd worden uit zijn dossier. De gemeente gaat in haar reactie niet in op dit verzoek. De man wil dat de door hem genoemde gegevens over zijn gezondheid alsnog verwijderd worden en stapt naar de ombudsman.

De gemeente laat in een reactie weten geen aanleiding te zien voor het verwijderen van de gegevens. Mede omdat dit volgens de gemeente zaken zijn die de man zelf heeft verteld. De sociale dienst heeft hierop doorgevraagd om een goed beeld te krijgen, aldus de gemeente. Zij geeft verder aan dat de informatie geheim is en niet zonder toestemming van de man gedeeld zal worden.

De ombudsman vraagt door en wil van de gemeente weten hoe haar reactie zich verhoudt tot de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG). Naar aanleiding van deze vraag wint de gemeente advies in van haar Functionaris Gegevensbeheer (FG) hoe zij moet omgaan met het verzoek van de man. De FG oordeelt dat ondanks dat de man het zelf verklaard heeft, de gemeente de gegevens niet als zodanig in een rapport mag vastleggen.

De gemeente constateert dat de uitleg van de AVG op dit punt haaks staat op de Participatiewet en de verantwoording voor een juiste plaatsing. Zij geeft aan hierover nader in gesprek te zullen gaan met de
FG. De ombudsman zal deze discussie blijven volgen.
Wat het verzoek van de man betreft, geeft de gemeente aan dat de door de man verstrekte gegevens uit de rapportage zullen worden verwijderd.