Geen prettige toon

22.1.064 Inkomen

Trefwoorden: communicatie, terugvordering

Een vrouw beklaagt zich over de vervelende toon van de brieven die ze van de sociale dienst heeft ontvangen. Ze mist maatwerk en empathie.
Ter toelichting meldt de vrouw dat ze met veel moeite zelf een baan heeft gevonden waardoor ze uit de uitkering kon. Ze heeft aan de sociale dienst doorgegeven dat ze per 15 augustus 2022 aan de slag kon. Desondanks ontvangt ze eind augustus een volledige uitkering, waarvan ze een deel moet terugbetalen. Dat begrijpt de vrouw wel, maar het gaat haar om de manier waarop de sociale dienst de te veel ontvangen uitkering terugvraagt. Die heeft het over ‘schuld’. Alsof zij schuld heeft aan deze situatie.
De ombudsman legt de klacht voor aan de gemeente. Die geeft de vrouw gelijk. De gemeente ziet in dat de brieven maatwerk en empathie ontberen. Hiervoor biedt de gemeente haar excuses aan en dat is netjes. Het is volgens de gemeente met het huidige systeem niet mogelijk om brieven op maat te maken, maar zij is bezig met een nieuw systeem. De invoering ervan zal echter nog enige tijd op zich laten wachten. Met haar excuses aan de vrouw en het voornemen de toon van de brieven, waaronder de terugvorderingsbrieven te verbeteren, corrigeert de gemeente naar het oordeel van de ombudsman haar niet behoorlijke gedraging.