Geen bijzondere bijstand voor nieuw kunstgebit

23.6.017 WIJ Groningen
Trefwoorden: procedure, bijzondere bijstand

Een vrouw vindt het oneerlijk dat zij geen bijzondere bijstand krijgt voor een nieuw kunstgebit. Een medewerker van WIJ Groningen (WIJ) laat haar weten dat zij hier geen recht op heeft omdat zij geen schulden heeft. Een aanvraag hiervoor zou dan ook geen zin hebben. Omdat de vrouw geen aanvraag heeft kunnen doen, heeft zij ook geen schriftelijke beslissing ontvangen van de gemeente waartegen zij bezwaar zou kunnen maken.
Volgens WIJ kan de vrouw een regeling met de tandarts treffen of een lening afsluiten. Gelet op haar inkomen kan zij 60 euro per maand aflossen. Zij leeft al jaren netjes van haar bijstandsuitkering en heeft geen schulden gemaakt. Het voelt alsof zij daar nu voor gestraft wordt.

De ombudsman doet navraag bij WIJ. WIJ legt uit dat de gemeente een aanvraag voor bijzondere bijstand beoordeelt op basis van een financieel adviesformulier. Van dit adviesformulier zou de vrouw zelf gezegd hebben er geen gebruik van te willen maken. Dit omdat het toch een negatief advies zou worden. De vrouw bleek immers een betalingsruimte te hebben van 60 euro per maand, volgens WIJ.
Wat hier ook van zij, WIJ laat weten begrip te hebben voor de wens van de vrouw om in geval van een negatieve beschikking bezwaar te kunnen maken. WIJ is uiteraard bereid om alsnog een adviesformulier in te vullen zodat de vrouw alsnog een aanvraag kan doen. Dat is netjes.

Of dit aanbod nog nodig is, is onzeker. De vrouw heeft namelijk inmiddels van haar zorgverzekeraar gehoord zij verzekerd is voor de kosten van een kunstgebit. Op zich is dit mooi, hoewel de vrouw het jammer vindt dat WIJ haar niet op deze mogelijkheid heeft gewezen.