Fietsen in voetgangersgebied

23.1.031 College

Trefwoorden: handhaven, informatieverstrekking

Een vrouw beklaagt zich over het ontbreken van voetpadborden bij de paden in het Noorderplantsoen. Met die borden is dan voor iedereen duidelijk dat daar niet gefietst mag worden. Als zij fietsers erop wijst dat ze niet op het voetpad mogen rijden, krijgt ze geregeld te maken met bedreigingen, agressie en scheldpartijen. Verder zien omwonenden bijna geen handhavers in het Noorderplantsoen en als die er zijn, treden ze niet op tegen de fietsers op voetpaden. De vrouw heeft bij de gemeente geregeld gevraagd om voetpadborden, maar dat wil de gemeente niet omdat het ontsierend zou zijn. De vrouw heeft echter gezien dat de gemeente wel 128 informatiebordjes in het plantsoen heeft geplaatst. Het argument van de gemeente gaat volgens haar dan ook niet op.

Extra borden voetgangersgebied

In haar reactie aan de ombudsman schrijft de gemeente dat het gebied al een voetgangersgebied is waar het plaatsen van borden weinig toegevoegde waarde heeft. Volgens verkeerskundig inzicht zal het weinig doeltreffend zijn voor het probleem dat de vrouw ervaart. Ook zou het om ruim 40 borden gaan, die prominenter aanwezig zijn dan de kleinere houten informatiepaaltjes. Ten slotte wil de gemeente terughoudend zijn in het plaatsen van niet-noodzakelijke verkeersborden. Met deze uitleg geeft de gemeente naar het oordeel van de ombudsman voldoende inzicht waarom zij geen voetgangersborden wil plaatsen.
Bij discussie of er wel of niet op de paden in het Noorderplantsoen gefietst mag worden, kan verwezen worden naar het informatiebord bij de entree van het plantsoen. De ombudsman stelt vast dat het aan de gemeente is om te bepalen of zij verkeers- en/of informatieborden nodig vindt. De ombudsman is niet bevoegd hierover te oordelen. Wel mag de ombudsman onderzoeken of de gemeente helder en duidelijk uitlegt waarom zij geen voetpadborden wil plaatsen. De ombudsman stelt vast dat de gemeente dit netjes heeft gedaan, ook al is de vrouw het er niet mee eens.
Verder benadrukt de ombudsman dat het absoluut niet door de beugel kan dat de vrouw wordt bedreigd, uitgescholden of op een andere wijze agressief wordt benaderd door fietsers die door haar worden aangesproken. Hoewel ook de gemeente het kwalijk vindt dat de vrouw zo wordt bejegend, is dit voor de gemeente geen reden om de bordjes te plaatsen.

Handhaving

De gemeente laat over de handhaving weten dat er in de zomermaanden vaker surveillances worden gedaan. De Boa’s maken een aantal keer per dag een ronde en waar nodig handhaven ze. Deze zomer heeft de gemeente in het Noorderplantsoen ook gastheren en -dames ingezet ten behoeve van extra toezicht. Deze zullen de bezoekers wijzen op de regels waardoor de gemeente hoopt dat er meer fietsers aangesproken zullen worden. De ombudsman constateert dat de gemeente hiermee serieus naar het aangekaarte probleem te kijkt.