Extra energie nodig voor energietoeslag

22.1.062 Inkomen

Trefwoorden: bijzondere bijstand

Een vrouw is erg verbaasd dat haar aanvraag voor een energietoeslag is afgewezen. In de brief die ze ontvangt, staat als reden “dat ze op de aanvraagdatum niet de Nederlandse nationaliteit had én zij geen verblijfvergunning of niet de juiste verblijfsvergunning had.” Ze komt hiermee bij de ombudsman, die haar verbazing deelt. De vrouw is Duitse van geboorte en nationaliteit en al 16 jaar getrouwd met een Nederlandse man. Dat zij als EU-burger een verblijfsvergunning zou moeten hebben lijkt een vergissing. Uiteraard kan de vrouw tegen dit besluit bezwaar maken. Misschien kan met enige opheldering door de gemeente een langdurige bezwaarprocedure worden voorkomen. Om deze reden, legt de ombudsman de zaak voor aan de gemeente.
De gemeente laat de volgende dag al weten dat er inderdaad sprake is van een vergissing. De vrouw heeft de Duitse nationaliteit en verblijft meer dan 5 jaar in Nederland. Als EU-onderdaan wordt zij hierdoor gelijkgesteld met een Nederlander en heeft zelfstandig recht op bijstand. Zij komt in aanmerking voor de energietoeslag. De gemeente biedt haar verontschuldigingen aan voor deze fout. Enkele dagen later laat de vrouw aan de ombudsman weten dat ze een brief heeft ontvangen waarin haar 1.500 euro energietoeslag is toegekend. Ze is heel erg blij dat het zo voortvarend is opgepakt en opgelost.