Evaluatie contactmaatregel

College 23.1.041 
Trefwoorden: behandel/reactietermijn, contactmaatregel

Een man komt er begin 2023 achter dat de gemeente hem een contactmaatregel heeft opgelegd. Als hij hierover contact opneemt met de gemeente blijkt de contactmaatregel al jaren te gelden. De man zegt echter van niets te weten. Hij dient een WOO-verzoek in, maar daar wordt niet binnen de gestelde termijnen op gereageerd. Hij stapt naar de ombudsman. De man stelt dat hij door de gemeente niet is gewaarschuwd en ook niet is uitgenodigd voor een gesprek. Hij weet niet waarom de maatregel is opgelegd en hij is het er ook niet eens

Tijdens het onderzoek van de ombudsman blijkt de gemeente in het verleden meerdere brieven naar de man te hebben gestuurd over de contactmaatregel. De man erkent de brieven te hebben ontvangen, maar stelt dat er pas begin dit jaar sprake is van een officiële brief. De ombudsman constateert echter dat de eerdere brieven ook formeel schriftelijke berichten van de gemeente zijn. De man is naar oordeel van de ombudsman correct en al jaren geleden netjes op de hoogte gebracht.

Waarom de gemeente de man een contactmaatregel heeft opgelegd, kan de ombudsman niet onderzoeken omdat dat te lang geleden is. De ombudsman is van oordeel dat het wel belangrijk is om een contactmaatregel om de zoveel tijd te evalueren. Dat de maatregel jaren geleden noodzakelijk was, wil niet zeggen dat dit nog steeds het geval is. Iemand kan zijn/haar leven beteren.
In dit geval stelt de ombudsman vast dat de gemeente de contactmaatregel begin dit jaar heeft geëvalueerd. De gemeente heeft daarbij aan de hand van recent gedrag van de man aan hem uitgelegd dat hij (nog steeds) een onevenredig groot beslag legt op de gemeente. En dat hierdoor de dienstverlening aan andere burgers onder druk komt te staan.
De man vindt de contactmaatregel buitenproportioneel. Hij stelt nooit beledigend te zijn geweest. De ombudsman stelt vast dat dit ook niet de reden is voor de maatregel. Wel de volgens de gemeente vele informatieverzoeken en dat wil de gemeente reguleren. De man kan voor zijn verzoeken om informatie nog steeds bij de gemeente terecht. Alleen heeft hij hiervoor nu een contactpersoon die hij hiervoor telefonisch of via contactformulieren mag benaderen. Dat de maatregel buitenproportioneel is, is de ombudsman niet gebleken.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft de gemeente alsnog gereageerd op het WOO-verzoek. De ombudsman stelt vast dat de behandeltermijn voor WOO-verzoeken door de gemeente ruimschoots is overschreden. De gemeente stelt dat zij het WOO-verzoek heeft opgevat als verzoek om informatie en niet als een verzoek om openbaarmaking van overheidsinformatie (beleid, uitvoering van beleid of plannen hiervoor). De man wilde informatie over de contactmaatregel die de gemeente hem had opgelegd. Op zich kan de ombudsman de visie van de gemeente volgen, maar de gemeente had de man dat tijdig moeten laten weten. Bovendien moet ook op een informatieverzoek binnen een bepaalde termijn worden gereageerd. En ook aan die termijn heeft de gemeente zich niet gehouden.