Duidelijkheid gewenst voor taxichauffeur

23.1.009 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: vergunning, vervoer

Een taxichauffeur beklaagt zich erover dat de gemeente bij wegwerkzaamheden alleen lijnbusbanen en geen reguliere busbanen creëert. Er wordt wel handhavend opgetreden tegen taxi’s maar niet tegen stads- en streekbussen die over een lijnbusbaan rijden. Daarnaast krijgt hij geen adequaat antwoord op zijn vraag waarvoor een jaarontheffing precies nodig is. Deze is namelijk aanzienlijk duurder geworden.
De ombudsman legt de klachten voor aan de gemeente. Die laat weten dat stads- en streekbussen over lijnbusbanen mogen rijden. Als stads- en streekbussen openbaar vervoer aanbieden volgens een dienstregeling zijn dit namelijk lijnbussen. Taxi’s hebben alleen toegang tot (lijn)busbanen als een speciaal onderbord dit vermeldt. Er is geen specifiek beleid voor het creëren van (lijn)busbanen, dat weegt de gemeente van geval tot geval af.
Over de duurder geworden jaarontheffingen meldt de gemeente dat die voor voertuigen die rijden op fossiele brandstof inderdaad duurder zijn geworden. Jaarontheffingen voor uitstootvrije voertuigen zijn goedkoper geworden. Het is namelijk de bedoeling om gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren onder ondernemers. De ombudsman constateert dat de gemeente hiermee een antwoord heeft gegeven ten aanzien van de prijsverhoging, maar nog niet wat de meerwaarde is voor een taxichauffeur. Ze legt die vraag opnieuw voor aan de gemeente.
Hierop laat de gemeente weten dat de jaarontheffing nodig is om buiten de venstertijden de binnenstad (minus het autovrije gebied) en de autoluwe zones in te mogen rijden. Dat betekent dat als een taxichauffeur in die gebieden wil rijden tussen 12.00 en 05.00 uur, hij of zij daarvoor een ontheffing nodig heeft. De ombudsman constateert dat de gemeente de vraag nu inzichtelijk heeft beantwoord.
Daarbij merkt de ombudsman – wellicht ten overvloede- op dat een taxivergunning iets anders is dan een jaarontheffing voor de venstertijden. Met deze informatie kan de taxichauffeur naar verwachting een goede afweging maken over het al dan niet (weer) aanvragen van een jaarontheffing.