Blauwe zone groot genoeg?

23.1.010 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: parkeren

Een winkelier is volkomen verrast door de komst van een blauwe parkeerzone voor haar zaak. Er is net betaald parkeren ingevoerd in de wijk. De blauwe zone is bedoeld om winkeliers tegemoet te komen. Daar kan namelijk met een parkeerschijf 2 uur gratis worden geparkeerd. De vrouw zegt ook niet betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming over de grootte van de blauwe zone. Ze wijst de gemeente meerdere keren op beperkingen van de zone. Ook vindt de vrouw de parkeervergunning voor haar personeel erg duur. Omdat zij zich niet gehoord voelt, gaat ze naar de ombudsman.

Verkeersbesluit

De gemeente constateert tijdens het onderzoek dat er helaas iets fout is gegaan. Het verkeersbesluit, dat nodig is voor het invoeren van een blauwe zone, is nooit gepubliceerd. Dit kon gebeuren door de onervarenheid van de betrokken medewerker. Ook was er haast. De medewerker kreeg het dossier pas laat in zijn takenpakket. Hij wilde voorkomen dat klanten van de ondernemers moesten gaan betalen als het betaald parkeren al een feit was. Op grond hiervan constateert de ombudsman dat de gemeente de ondernemers onvoldoende heeft betrokken bij de besluitvorming rond het aanbrengen van de blauwe lijn.

Vergroten blauwe zone

De vrouw en haar collega-ondernemers vinden de blauwe zone te beperkt. Het winkelcentrum reikt verder dan alleen hun eigen straat vinden ze. Niet alle zaken hebben een blauwe zone voor de deur gekregen.
De gemeente geeft aan dat zij hierover gesproken heeft met enkele ondernemers en naar aanleiding daarvan heeft besloten de blauwe zone te vergroten. Met het overleg en het publiceren van een verkeersbesluit waarin de vergroting is vastgelegd, corrigeert de gemeente haar eerdere gedraging. Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden, wat enkele ondernemers ook doen.
Hun punt is dat zij de vergroting niet ver genoeg vinden gaan. Nog steeds vallen enkele zaken buiten de blauwe zone. Het is aan de gemeente of zij aanleiding ziet om verder te vergroten. Een ombudsman mag zich daarmee niet bemoeien. Wel kan de ombudsman kijken naar de motivering van het besluit van de gemeente.

Motivering

De gemeente legt uit waarom zij vindt dat de zone niet groter moet worden dan de laatste verruiming. Het zou namelijk betekenen dat bewoners van de wijk de parkeerplaatsen niet meer kunnen gebruiken. Zij moeten dan elders parkeren en verder lopen. De ondernemers zijn voldoende tegemoet getreden met de huidige vergroting, aldus de gemeente. Bovendien wil zij in wijken juist ruimte ten opzichte van de auto herwinnen. Het faciliteren van autoverkeer door gratis parkeren werkt tegengesteld. Hoe vervelend ook voor de vrouw, de gemeente legt wel inzichtelijk uit waarom zij de blauwe zone niet groter gaat maken.

Contact en uitvoering
De ombudsman constateert verder dat de gemeente wel naar de vrouw geluisterd heeft. Er zijn 3 bezoeken geweest aan haar zaak. Dat de gemeente niet volledig mee is gegaan met het verzoek doet daar niet aan af. Wel stelt de ombudsman vast dat de daadwerkelijke uitbreiding van de blauwe zone lang heeft geduurd. Ruim een half jaar later worden de nieuwe blauwe lijnen aangebracht. Dit is niet voortvarend te noemen.

Bedrijvenvergunning

De vrouw vindt dat de kosten voor parkeervergunningen voor het personeel niet op te brengen zijn. Een bedrijvenvergunning is gelijk voor een heel jaar, zij vraagt zich af of het niet voor alleen de winterperiode kan. De ombudsman stelt vast dat de hoogte van de kosten van een parkeervergunning voor bedrijven is vastgelegd in de Verordening parkeerbelasting. Deze regeling is vastgesteld door de gemeenteraad. Een ombudsman is niet bevoegd hierover te oordelen. De gemeente legt bij navraag door de ombudsman uit dat er wel (beperkte) mogelijkheid is voor teruggave van een gedeelte van de kosten.