Auto dichtbij huis gewenst wegens mantelzorg

23.1.053 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: parkeren, luisteren

Een vrouw beklaagt zich erover dat de gemeente geen uitzondering maakt op het sinds 1 maart geldende betaald parkeren regime. Haar partner, die vanwege hun LAT-relatie wisselend in Groningen verblijft, heeft zelf geen recht op een parkeervergunning en moet gebruik maken van de bezoekerspas. Omdat hij mantelzorger is voor zijn moeder, die in Midden Nederland woont, heeft hij de auto dichtbij huis nodig zodat hij bij spoed zo snel mogelijk naar haar toe kan. De bezoekerspas biedt echter geen afdoende oplossing. De gemeente maakt geen uitzondering voor de situatie en daarom wendt de vrouw zich tot de ombudsman.

Die laat de vrouw weten dat de invoering van betaald parkeren gemeentelijk beleid is waarover de ombudsman niet mag oordelen. Wel kan de ombudsman onderzoeken of de gemeente serieus heeft gekeken naar het verzoek om een uitzondering te maken op het beleid (hardheidsclausule).
De door de gemeente aangedragen mogelijkheid om extra uren toe te kennen aan de bezoekerspas van de vrouw vindt de ombudsman een mooie handreiking. In plaats van de gebruikelijke 16 uur wil de gemeente dit aantal uitbreiden tot 25 uur. Daardoor kan haar partner een dag extra gratis bij haar huis parkeren. De ombudsman constateert op basis hiervan dat de gemeente serieus heeft gekeken naar het verzoek om een uitzondering te maken. De vrouw vindt dit voorstel niet voldoende. De ombudsman kan de gemeente echter niet dwingen een verdergaande uitzondering op haar parkeerbeleid te maken.