U bent hier

Zorgmachtiging

Trefwoorden: hulp, ondersteuning

Een vader heeft grote zorgen over zijn dochter. Hij heeft redenen om voor haar een zorgmachtiging te willen aanvragen. Hij belt hierover met de gemeente. Enkele dagen later neemt een medewerker van WIJ contact met hem op. Daarmee voert hij een lang gesprek.
Deze WIJ-medewerker gaat regelen dat vader in gesprek komt met de directeur van de zorginstelling waar zijn dochter verblijft. Dat is mooi, maar de man weet bij zijn bezoek aan de ombudsman niet of en wanneer de gemeente of WIJ gaat besluiten op zijn verzoek om een zorgmachtiging. Daarnaast laat de man weten hulp nodig te hebben bij de procedure rondom de zorgmachtiging.
De ombudsman legt de vragen van de man, met zijn instemming, voor aan stichting WIJ.
Op grond van de reactie van WIJ constateert de ombudsman dat WIJ Groningen geen bevoegdheid heeft om een zorgmachtiging aan te vragen voor de dochter. Dat komt omdat zij geen inwoner is van de gemeente Groningen. Zij staat nog ingeschreven in een andere gemeente, ook al is zij ontruimd uit haar woning. Dat betekent dat díe gemeente bevoegd is en vader met zijn vraag om een zorgmachtiging bij deze gemeente moet zijn.  
Ten aanzien van zijn vraag om hulp bij de procedure laat WIJ weten nauw betrokken te zijn bij de man en te proberen hem te helpen met zijn vragen. Zoals ook blijkt uit het in gang zetten van een gesprek met de directeur van de zorginstelling van zijn dochter.