U bent hier

Worsteling met wortels en takken

Trefwoorden: informatieverstrekking, motivering

Naast de woning van een vrouw staan 2 platanen van flink formaat. De boomkronen komen deels over het huis en de tuin. Er zijn al 3 keer flinke takken afgebroken, waarvan een keer in de tuin waar haar kleinkinderen spelen. De vrouw maakt zich zorgen over de veiligheid. Verder veroorzaken de boomwortels schade. Ze drukken het tegelwerk omhoog dat vervolgens breekt. De gemeente stelt echter dat de bomen maximaal zijn gesnoeid en wil de takken boven haar tuin niet verwijderen. Daar is de vrouw het niet mee eens. Ze heeft meerdere keren gevraagd om samen met haar de situatie in de tuin te bekijken en te bespreken wat mogelijk is. De gemeente wijst haar verzoek echter steeds af. Zij vindt het namelijk niet nodig. De vrouw voelt zich door de afwijzing niet serieus genomen in haar klachten. De ombudsman legt de zaak voor aan de gemeente.

Boomkronen
De gemeente laat (opnieuw) weten dat de platanen maximaal gesnoeid zijn. De gemeente heeft niet de plicht om de boomkronen boven de tuin te verwijderen, zoals de vrouw meent. Verder snoeien zou leiden tot een dusdanige aantasting van de bomen dat hiervoor een vergunning nodig is. Een boom wordt dan beoordeeld alsof er een kapvergunning wordt aangevraagd. En dat is ook gebeurd, aldus de gemeente. De ombudsman vraagt de beoordeling op. Daaruit blijkt dat de waarde van de boom hoger is gewaardeerd dan de overlast. Bij de waardering van de overlast is de overlast betrokken die de vrouw ervaart van de overhangende takken en de onderliggende wortels.
De afweging om de boom op grond van haar beleid wel of niet te kappen is aan de gemeente. De ombudsman is niet bevoegd om het beleid te toetsen. Wel kan de ombudsman kijken of de gemeente haar afwegingen voldoende heeft gemotiveerd. Dat is naar het oordeel van de ombudsman het geval. Zij constateert echter dat de gemeente deze motivering niet met de vrouw heeft gedeeld. Dat is niet correct, omdat de vrouw hierdoor geen inzicht had waarom de gemeente (de overhangende takken van) de 2 platanen niet wilde verwijderen.
 
Boomwortels
De gemeente laat weten dat de schade door de boomwortels te herstellen is. De wortels mogen bij de erfgrens worden afgezaagd. Dat zal de bomen niet aantasten omdat die ver genoeg van de erfgrens afstaan. Verder adviseert de gemeente om een “rootbarrier” aan te brengen op de erfgrens om te voorkomen dat er in de toekomst weer wortels in de tuin groeien. De gemeente stelt de rootbarrier ter beschikking. De vrouw is van mening dat de rootbarrier aan de gemeentekant van de erfgrens moet worden aangebracht. Het gaat immers om gemeentelijke bomen. De gemeente deelt die mening niet. Maar dat kan de ombudsman niet volgen. De ombudsman ziet echter dat de gemeente met een oplossing wil komen. Naast de rootbarrier wil ze ook assisteren bij het doorzagen van de wortels en het plaatsen van het scherm. Dat de gemeente de vrouw vraagt om voorbereidende werkzaamheden te doen is niet onbehoorlijk.  Als dit niet lukt doet de ombudsman de gemeente de aanbeveling haar hierbij te helpen.

Overleg
Door het uitblijven van overleg bleef de vrouw met de vraag zitten hoe de gemeente kan weten wat haar overlast is als er niet ter plaatse is gekeken. Los van de menselijke kant aan de zijde van de vrouw en de zakelijke kant (weinig tijd) aan de zijde van de gemeente, merkt de ombudsman hierover op dat een bezoek van de bomeninspecteur niet tot een andere uitkomst zou hebben geleid. De gemeente is bij de beoordeling gebonden aan haar beleid. Er hadden echter wel andere zaken eerder aan het licht kunnen komen, zoals overhangende takken van de struiken naast het huis die door de gemeente uiteindelijk wel zijn verwijderd.