U bent hier

Woning verkocht, hoe lang belastingplichtig?

Een man heeft bij een eerder bezoek verteld dat hij zijn woning in 2016 of 2017 gedwongen heeft moeten verkopen. Als hij in verband met zijn schulden de ombudsman opnieuw bezoekt, ziet zij in de papieren dat de man is aangeslagen voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2016 tot en met 2018. Dat is opvallend vanwege de verkoop van de woning. Zijn kwijtscheldingsverzoek blijkt door het NBK niet in behandeling te zijn genomen omdat die onvolledig was. De ombudsman neemt contact op met het NBK om navraag te doen. Met name over de aanslagen over 2017 en 2018.

Het NBK laat weten dat het huis pas op 27 juli 2018 is verkocht. Dat is dus later dan de man dacht. Voor het eigenaarsdeel van de belastingen is 1 januari de peildatum. Hij was op 1 januari 2018 nog eigenaar van zijn voormalige woning. Dat betekent dat hij over het gehele jaar 2018 het eigenaarsdeel van de belastingen moet betalen. Voor het gebruikersdeel moet echter nog een correctie worden toegepast omdat hij niet het hele jaar 2018 heeft gewoond in zijn voormalige huis.

Na overleg met de ombudsman laat het NBK weten dat de man een correctie krijgt vanaf 27 juli 2018. Vanaf die datum hoeft hij geen zuiveringsheffing en afvalstoffenheffing meer te betalen. Hij krijgt daarover nog een brief op zijn postadres.