U bent hier

Welk belang bij late reactie?

Trefwoorden: klachtbehandeling, informatieverstrekking

Een man reageert bijna een jaar later op een klachtafhandelingsbrief van de ombudsman. De klacht van de man destijds was dat de gemeente post die voor hem op zijn ‘parkeeradres’ bij de gemeente werd bezorgd, niet aan hem doorstuurde (zie 20.1.062). Deels reageert de man ook op contacten die hij ná de brief van de ombudsman met de gemeente heeft gehad. De man vraagt de ombudsman om de klachten in behandeling te nemen die naar zijn mening zijn blijven liggen of niet voldoende zijn afgehandeld. Hij licht echter niet toe welke klachten dat zijn. Hoewel het niet aan een ombudsman is om te bepalen welke klachten iemand heeft, ziet de ombudsman die ook niet. Ze legt nogmaals uit hoe ze de verschillende onderdelen van de klacht van de man heeft beoordeeld. Ook ziet de ombudsman niet welk belang de man nog heeft nu zijn situatie is veranderd. Hij is in de Basisregistratie Personen namelijk niet meer op het zogenoemde parkeeradres ingeschreven. De man geeft ook aan dat hij door het niet doorzenden van de brieven schade heeft geleden. De ombudsman legt uit dat hij de gemeente aansprakelijk kan stellen als hij deze mening heeft. Bij een eventuele afwijzing kan hij zijn schadeverzoek ter beoordeling voorleggen aan de rechter.