U bent hier

Waar laat ik mijn auto?

Trefwoorden: informatieverstrekking, parkeervergunning

Een vrouw beklaagt zich erover dat ze geen parkeervergunning van de gemeente krijgt. De gemeente heeft haar verwezen naar de verhuurder, maar dat klopt volgens de vrouw niet. Daarom gaat ze naar de ombudsman. Ter toelichting vertelt ze dat de gemeente haar heeft verwezen naar de verhuurder omdat de gemeente bij de ontwikkeling van het wooncomplex een verplichting heeft opgelegd aan de ontwikkelaar. Namelijk om een parkeervoorziening voor de bewoners te realiseren. De vrouw heeft zich tot de verhuurder gewend, maar die zegt dat ze hierover geen afspraken heeft met de gemeente. De beheerder heeft haar tevens laten weten dat de parkeervoorziening achter het complex niet voor haar woongebouw bestemd is, maar voor het pand ernaast. Vanwege deze tegenstrijdige informatie vraagt de vrouw zich af of de gemeente haar de juiste informatie heeft verstrekt. Omdat ze ook geen parkeervergunning krijgt, vraagt ze zich af waar ze dan haar auto moet en mag parkeren. De ombudsman legt de klacht voor aan de gemeente.
Uit de reactie van de gemeente en meegestuurde stukken blijkt dat bij de ombouw van het complex tot een gebouw met appartementen, inderdaad door de gemeente de verplichting is opgelegd om parkeervoorzieningen voor de (toekomstige) bewoners te realiseren. Volgens het verkeersadvies dat aan de omgevingsvergunning is toegevoegd is de reden hiervoor dat er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein zijn. Gelet op deze informatie moet het voor de vrouw mogelijk zijn om een parkeerplaats te huren bij de beheerder. Vanwege de verplichting om parkeerplaatsen op eigen terrein te maken is het voor de bewoners niet mogelijk om een parkeervergunning te krijgen voor parkeren op straat. Dit staat ook in de Nadere regels op de parkeerverordening 2019. De uitleg dat daarmee beoogd wordt om de parkeerdruk in de openbare ruimte te beperken, kan de ombudsman volgen.
De gemeente biedt aan om te bemiddelen voor het geval de vrouw opnieuw te horen zou krijgen dat er geen parkeerplaats voor haar beschikbaar is. Dat is een mooi aanbod. De ombudsman adviseert de vrouw daarvan gebruik te maken als dat nodig is.
Als de parkeerplaats op eigen terrein voor de vrouw te duur is, zal ze moeten omzien naar een andere parkeervoorziening. Daarvoor geeft de gemeente enkele opties. De ombudsman merkt op dat de mogelijkheid om gratis te parkeren in andere wijken slechts van tijdelijke aard is. De gemeenteraad heeft op 28 april besloten om de komende jaren in vele wijken betaald parkeren in te voeren.