U bent hier

Vragen verkeerd begrepen

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een man beklaagt zich erover dat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken maar geen duidelijk antwoord krijgt op zijn (algemene) vragen. Uiteindelijk krijgt hij van de gemeente wel ‘vrijblijvende’ informatie, maar het is de man niet duidelijk hoe hij deze ‘vrijblijvende' informatie moet opvatten. Hij wil daarom alsnog antwoord op zijn algemene vragen. Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat de twee vragen van de man gaan over het onderwerp ‘schenken op papier’ in relatie tot een bijstandsuitkering. De gemeente reageert dezelfde dag met de mededeling dat zij eerst meer informatie nodig heeft. Op de vraag van de man welke informatie zij dan nog nodig heeft, laat de gemeente weten dat de vraag niet concreet genoeg is. Als de man vervolgens aangeeft dat de twee vragen volgens hem duidelijk genoeg zijn, meldt de gemeente dat zij geen bindend advies kan geven maar wel ‘vrijblijvend’ informatie. Zij informeert de man vervolgens over ‘schenken op papier’ en ‘bestedingsbeperking’.
Tijdens het klachtonderzoek erkent de gemeente dat zij de vragen verkeerd heeft opgepakt. Zij had de man direct de algemene informatie kunnen mailen. De ombudsman kan zich vinden in deze conclusie. Voor de onduidelijkheid die hiermee is gecreëerd biedt de gemeente haar excuses aan en dat is naar het oordeel van de ombudsman netjes. De ombudsman concludeert verder dat uit de informatie die de gemeente aan de man heeft gegeven, de antwoorden op zijn vragen kunnen worden afgeleid. Maar om er geen misverstanden over te laten bestaan vraagt de ombudsman alsnog specifiek antwoord op de twee vragen. Die geeft de gemeente en daarmee corrigeert de gemeente haar eerdere gedraging.  Wat de gestelde ‘vrijblijvendheid’ van de eerder verstrekte informatie betreft laat de gemeente weten dat het om ’algemene informatie’ gaat.

 


----