U bent hier

Voorlichting huishoudelijke hulp

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een vrouw klaagt erover dat zij tijdens het keukentafelgesprek in 2019 niet goed is geïnformeerd. Het verschil tussen een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening is haar niet zodanig uitgelegd dat zij heeft begrepen dat er financieel een groot verschil zit tussen beide voorzieningen. Later komt zij erachter dat zij voor een huishoudelijke hulp als algemene voorziening € 7,80 per uur moet betalen (dat komt met 2½ uur per week neer op € 78,- per vier weken) terwijl zij voor een maatwerkvoorziening € 17,50 per 4 weken verschuldigd zou zijn.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman geeft WIJ Groningen aan dat zij de vrouw op 3 verschillende momenten uitleg heeft gegeven over het verschil in beide voorzieningen. Of dat zo is, kan de ombudsman niet nagaan. Er zijn namelijk geen verslagen gemaakt van deze gesprekken. WIJ legt uit dat bij algemene voorzieningen geen verslag hoeft te worden gemaakt. De ombudsman constateert dat zij geen aanwijzingen vindt waaruit blijkt dat WIJ niet correct heeft gehandeld. Wel lijkt de klacht duidelijk te maken dat WIJ onvoldoende heeft gecheckt of de informatie voor de vrouw duidelijk was. Om toekomstige klachten te voorkomen is dat wel aan te bevelen.

Over de inhoud van de beschikking is er geen rol voor de ombudsman weggelegd. De zaak ligt voor bij de rechter.

Met ingang van 2020 heeft de gemeente haar beleid gewijzigd en wordt alleen nog huishoudelijke hulp in de vorm van een maatwerkvoorziening verstrekt.