U bent hier

Verwachtingen over huisvesting

Trefwoorden: toezegging, bereikbaarheid, informatieverstrekking, luisteren

Een man en vrouw beklagen zich over de slechte bereikbaarheid van een WIJ-medewerker. Deze zou hulp bieden bij het verkrijgen van een uitkering voor de vrouw, woningen voor beiden en een briefadres voor de man. Tijdens de winternoodopvang in de winter van 2021/2022 zou deze medewerker hebben toegezegd dat zij zou zorgen voor huisvesting voor hen beiden. Zij is die toezegging echter niet nagekomen. De medewerker zou ook hebben aangegeven dat zij verantwoordelijk is voor de winternoodopvang. Tijdens hun verblijf aldaar deden zich misstanden voor. De man beklaagt zich erover dat hij maar geen contact met de WIJ-medewerker kon krijgen om de misstanden aan te kaarten. De man en vrouw leveren een dossier aan bij de ombudsman met stukken en opnames van gesprekken. De ombudsman komt op grond van de reactie van WIJ tot een aantal constateringen.

Huis en uitkering voor de vrouw
De ombudsman kan het volgen dat WIJ uitgaat van eigen kracht. Dat wil zeggen dat als iemand voldoende in staat is om zijn of haar zaken zelf te regelen, WIJ dit aan hen overlaat. De ombudsman constateert wel dat de vrouw niet heeft begrepen dat zij ná 24 januari 2022 de zaken met betrekking tot haar uitkering zelf moest regelen. Dat blijkt ook niet uit de vervolgacties van de betreffende WIJ-medewerker. Los daarvan had de vrouw vanwege haar eerdere ervaringen aan WIJ duidelijk gemaakt waarom zij graag iemand mee wilde naar het gesprek bij de sociale dienst. De ombudsman stelt vast dat er voldoende signalen waren dat de vrouw ondersteuning nodig had. Er is onvoldoende naar haar geluisterd. Verder constateert de ombudsman dat de WIJ-medewerker heeft geprobeerd huisvesting voor de vrouw te krijgen via het Housing First-traject, hulpverlening waarbij eerst gezorgd wordt voor een woning. Zij heeft haar willen ondersteunen bij het vinden van een eigen plek en dat is netjes. Dat de vrouw uiteindelijk zelf een woning heeft gevonden, doet daar niet aan af.

Huis en briefadres voor de man
Tijdens het klachtonderzoek wordt duidelijk dat de man heeft afgezien van het Housing First-traject. WIJ is niet bezig geweest met een (senioren)woning voor de man. Het verkrijgen van woningen gaat ook niet via WIJ. De procedure voor het verkrijgen van een (senioren)woning is inschrijving op Woningnet en vervolgens reageren op woningen. Niet is gebleken dat de man geïnformeerd is hoe hij (zonder hulp van WIJ) aan een (senioren)woning kan komen. In ieder geval niet, toen in april 2022 gesproken werd over een seniorenwoning. De informatieverstrekking is op dat punt ontoereikend geweest. Verder heeft de ombudsman uit de stukken en de reactie van WIJ niet kunnen opmaken dat WIJ beloofd zou hebben hulp te bieden bij het verkrijgen van een briefadres. Over dit punt geeft de ombudsman geen oordeel.

Bereikbaarheid en winteropvang
Uit de dagboekfragmenten en gespreksopnames van de vrouw over de periode 6 januari tot en met 10 april 2022 komt het beeld naar voren dat de WIJ-medewerker bij 3 afspraken niet is komen opdagen, maar niet dat deze medewerker structureel telefoontjes zou missen of niet zou terugbellen. Over de verantwoordelijkheid voor de winteropvang stelt WIJ dat dit een gezamenlijk initiatief is van Wender en het Leger des Heils. WIJ en dus ook de betreffende medewerker zijn daar niet verantwoordelijk voor. Wel is de betreffende medewerker veel aanwezig bij de opvang en doet samen met een medewerker van Wender de intakes. Dat de medewerker niet verantwoordelijk is, is verteld aan de man. De WIJ-medewerker dacht dat dit voor hem duidelijk was.