U bent hier

Vervuilde grond barrière voor versterking

Trefwoorden: bodemsanering, aardbevingsschade, herstel

Een man heeft jaren geleden, zonder het te weten, vervuilde grond gekocht. Er heeft op een gegeven moment een grote, maar gedeeltelijke sanering plaatsgevonden. De grond rond de gebouwen is wel, maar de grond onder de gebouwen is niet schoongemaakt.
Vanwege veel later ontstane aardbevingsschade zou er gesloopt moeten worden. Sommige schuren zijn namelijk niet veilig meer. Zonder sanering van de grond onder de gesloopte gebouwen, kan de man er echter niets mee beginnen. Hij kan dan niet herbouwen en sanering kost miljoenen. Dat geld heeft hij niet. Volgens de contactpersoon bij de provincie is de gemeente leidend in de sanering. De gemeente zou op de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wachten en omgekeerd. De man loopt vast en dat is de reden dat hij de ombudsman heeft gebeld.
Vanwege vele betrokken partijen zegt de ombudsman toe een verkennend onderzoek te doen. Uit de informatie van provincie en gemeente komt naar voren dat de provincie nog een kleine sanering moet doen om tot een eindevaluatie te kunnen komen. Het plan van aanpak daarvoor ligt al klaar en is reeds goedgekeurd door de gemeente. Het gaat hierbij echter niet om sanering van de grond onder de gebouwen. De provincie zou deze kleine sanering kunnen afronden en de eindevaluatie kunnen opstellen. Daarover moet de gemeente vervolgens een besluit nemen waartegen de man bezwaar kan maken als hij het er niet mee eens is. Onderdeel van het bezwaar kan zijn dat zijn terrein slechts gedeeltelijk is gesaneerd. Als het bezwaar wordt afgewezen, kan de man de zaak zo nodig nog voorleggen aan de rechter.
Als de man vindt dat de sanering door de provincie te lang op zich laat wachten kan hij daarover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Eventueel in combinatie met klachten over de NCG over de versterking. Voor klachten over deze beide instanties is de ombudsman Groningen niet bevoegd.