U bent hier

Verschillende klachten van uiteenlopende aard

Trefwoorden: klachtbehandeling

Een vrouw is niet tevreden over de afhandeling van haar klachten door de sociale dienst. Ze voelt zich als slachtoffer van de Toeslagenaffaire ook slecht behandeld door de gemeente. Ze heeft 4 concrete klachten.

1. Het onjuiste gebruik van haar naam
De vrouw wordt met de verkeerde voorletter A. aangeschreven terwijl het een E. moet zijn. Haar dochter is degene met de voorletter A. in combinatie met dezelfde achternaam. De gemeente legt aan de ombudsman uit hoe dit is gekomen. De vrouw heeft zich op het klachtenformulier met haar roepnaam en achternaam bekendgemaakt. De gemeente heeft vervolgens de roepnaam afgekort tot de eerste letter ervan. De ombudsman kan deze uitleg en afweging van de gemeente volgen. Daar komt bij dat het in het dagelijks verkeer vaker voorkomt dat de eerste letter van de roepnaam als voorletter wordt gebruikt als de officiële voorletters niet bekend zijn.

2. Ten onrechte ingedeeld bij het team Dak- en Thuislozen
Dat blijkt volgens de vrouw omdat ze meerdere keren een retourenveloppe van dit team heeft ontvangen. De ombudsman stelt na onderzoek vast dat de vrouw in ieder geval één keer een retourenveloppe heeft ontvangen van het Dak- en thuislozenteam. Dat was in de zomer van 2020, toen haar eigen team het te druk had en het Dak- en thuislozenteam een onderzoek heeft overgenomen. Van meerdere keren gebruik van een retourenveloppe en indeling in een ander team is de ombudsman niets gebleken.

3. Geen aanvraag voor de witgoedregeling
Uit de reactie van de gemeente aan de ombudsman blijkt dat haar advocaat namens de vrouw een aanvraag heeft gedaan. Dit is in goed overleg gebeurd na een gesprek met de vrouw. Toen bleek namelijk dat ze al sinds 2016 geen beroep meer had gedaan op de witgoedregeling. Op deze aanvraag kreeg ze een tweedehands computer toegekend.

4. Geen vakantiegeld in 2014
Uit de door de sociale dienst toegezonden uitkeringsspecificaties vanaf 2013 ziet de ombudsman dat de vrouw in 2014 wel vakantiegeld heeft ontvangen. Het kan zijn dat ze zich vergist heeft met 2013. Toen vonden er inhoudingen plaats,