U bent hier

Verkeerde aanhef

Trefwoorden: klachtbehandeling, bejegening

Een man gaat niet akkoord met de afhandeling van zijn klacht door de gemeente omdat hij van mening is dat het om een steeds terugkerend probleem gaat. De ombudsman leest in de meegestuurde bijlage dat de man een klacht heeft ingediend omdat hij en zijn man een e-mail hebben ontvangen die is gericht aan meneer en mevrouw. Hij en zijn man zijn getrouwd en gebruiken elkaars achternaam. De ombudsman leest in de klachtafhandeling dat de gemeente hiervoor haar excuses aanbiedt en toezegt hier scherp op te zullen zijn zodat deze vergissing in de toekomst kan worden voorkomen.
Er is op voorhand geen aanleiding om ervan uit te gaan dat de gemeente haar toezegging niet zal nakomen. Daarom vraagt de ombudsman aan de man of de gemeente al eerder heeft beloofd er scherp op te zijn dat hij en zijn man niet als meneer en mevrouw worden aangesproken. En zo ja, wanneer dat was dat en of hij van deze eerdere toezegging een kopie wil sturen. Omdat het daarna stil blijft, kan de ombudsman verder niets meer doen.

 


----