U bent hier

Veel overlast van buurvrouw

Onderzoek college 22-22-22

Een vrouw ondervindt overlast van haar buurvrouw. Ze heeft hierover samen met haar man een brief gestuurd aan de burgemeester met het verzoek de woonoverlast aan te pakken. Drie maanden later meldt ze zich bij de ombudsman met haar klachten over de overlast en dat er niets aan gedaan wordt.
Uit de stukken die de vrouw toestuurt, maakt de ombudsman op dat de vrouw op dat moment nog in contact is met een medewerker van de gemeente. Twee dagen later stuurt de vrouw een afschrift van de brief van de burgemeester, die een antwoord geeft op het verzoek van het echtpaar. Deze brief is een zogenoemde beschikking en daar kan de vrouw bezwaar tegen maken als ze het daar niet mee eens is. Voor de ombudsman is er in zo’n geval geen rol weggelegd.
De ombudsman leest in de brief dat er constructief met de vrouw is meegedacht door haar een aanbod te doen bij haar thuis te komen luisteren, waar ze helaas niet op is ingegaan. Verder biedt de burgemeester buurtbemiddeling aan. Het is aan de vrouw of het echtpaar om daarop in te gaan. Verder is het van belang bij de politie meldingen te doen wanneer er sprake is van ernstige overlast. Uit eerdere informatie van het Meldpunt Overlast en Zorg is het de ombudsman namelijk bekend dat alleen de politie ter plaatse kan vaststellen of er sprake is van normoverschrijding.