U bent hier

Veel last van bietenwagens

Een man beklaagt zich over de gemeente omdat die niets doet aan de overlast die hij ervaart van de tunnel vlakbij zijn woning. Door de tunnel rijden dag en nacht suikerbietenwagens en dat veroorzaakt trillingen. Zodanig dat de luxaflexkoortjes dansen tegen het raam. De man heeft ook schade aan zijn woning. Een tweede klacht van de man betreft de aanwezigheid van vervuilde grond in zijn achtertuin. Hij heeft over beide zaken een klacht ingediend bij de gemeente, maar over de afhandeling ervan is hij niet tevreden.

De ombudsman wijst de gemeente op een zin in de klachtafhandelingsbrief waarin staat dat de gemeente over de vermeende vervuilde grond geen aanleiding ziet om te gaan handhaven. Daarop laat de gemeente weten dat er nog een apart handhavingsbesluit zal volgen, waartegen de man zo nodig bezwaar kan maken en vervolgens naar de rechter kan. Ten aanzien van dit onderdeel is voor de ombudsman dan geen rol weggelegd.

Verder constateert de ombudsman dat de gemeente de aansprakelijkstelling van de man voor (trillings)schade heeft afgewezen. Mede op basis van een trillingsonderzoek in 2016 waaruit naar voren kwam dat de trillingen binnen de norm bleven. De man is het daar niet mee eens omdat hij van mening is dat de situatie van de weg is veranderd. Daarvoor heeft er de afgelopen periode een inspectie plaatsgevonden, waar de man een rapport van heeft ontvangen. De ombudsman is niet bevoegd over schades te oordelen en moet hem voor de afwijzing van de aansprakelijkheid verwijzen naar de burgerlijke rechter.

Hoewel de ombudsman zich kan voorstellen dat de man teleurgesteld is over de brief van de gemeente, constateert zij dat de gemeente netjes ingaat op al zijn klachten. De informatie is duidelijk.

Een klachtonderzoek door de ombudsman zal niets extra’s toevoegen aan hetgeen de man reeds weet. Wel wijst zij hem nog expliciet op zijn aanbod om zelf een trillingsonderzoek te laten doen en waarvoor de gemeente hem een termijn geeft voordat zij reparatiewerk gaat doen aan de tunnel. Als de man dan nog steeds wil, moet hij dat wel tijdig laten weten aan de gemeente.