U bent hier

Veel fouten

Trefwoorden: dossiervorming

Een vrouw beklaagt zich over de fouten in de chronologische opsomming van gebeurtenissen met betrekking tot de hulpverlening per kind. Dit document heeft zij samen met de zorgplannen voor haar kinderen van WIJ ontvangen. Bij lezing van de eerste anderhalve pagina van het document van 15 bladzijden blijkt die veel feitelijke fouten te bevatten. Zo worden bijvoorbeeld de namen, geboortedata en -plaatsen van haar kinderen door elkaar gehaald of kloppen niet. Ook ziet zij dat informatie die uit onderzoeken en verslagen van anderen is gehaald, niet volledig is. Hierdoor ontstaat er een bepaald beeld over haar als moeder dat absoluut niet klopt. Deze gebreken geven de vrouw geen vertrouwen in de rest van de nog door te nemen documenten. Zij neemt contact op met de ombudsman. Die vraagt aan de vrouw om in een notitie aan te geven welke informatie in de opsomming niet klopt of onvolledig is en om dit zo mogelijk te onderbouwen. Dat doet de vrouw.
De ombudsman bestudeert vervolgens de eerste anderhalve pagina van de bewuste opsomming en ziet op basis van de door de vrouw meegestuurde gegevens dat bepaalde feiten aantoonbaar niet kloppen, zoals namen en data. Ook ziet de ombudsman dat bevindingen in onderzoeken en verslagen van anderen niet volledig zijn weergegeven, zoals bij een rapport van Veilig Thuis. Tijdens het onderzoek van de ombudsman erkent WIJ de gestelde fouten en corrigeert deze. Ook heeft WIJ de aanvullingen van de vrouw toegevoegd. Daarmee corrigeert WIJ haar niet behoorlijke gedraging met betrekking tot de eerste anderhalve pagina.
De vraag die voorligt is hoe het verder moet met de rest van de opsomming en de zorgplannen. Gelet op de eerste anderhalve pagina vreest de vrouw het ergste. De ombudsman constateert dat WIJ adequaat reageert op de schriftelijke aanwijzingen van de vrouw wat er fout zou zijn. Het toesturen van haar wijzigingssuggesties zou een oplossing kunnen zijn. Door nieuwe ontwikkelingen is deze mogelijkheid echter achterhaald. Inmiddels doet de Raad voor de Kinderbescherming namelijk onderzoek naar de benodigde zorg voor de kinderen van de vrouw. De bewuste opsomming en de zorgplannen zijn onderwerp van dat onderzoek en eventuele fouten horen nu bij de Raad voor de Kinderbescherming aan de orde te worden gesteld. WIJ heeft het gecorrigeerde deel van het document al naar de raad gestuurd. De vrouw krijgt het advies om haar notitie met fouten en aanvullingen naar de Raad voor de Kinderbescherming te sturen. Daarnaast kan zij de notitie ook sturen naar WIJ die dit stuk dan kan toevoegen aan het dossier.
De vrouw laat de ombudsman weten dat zij wil dat WIJ de gecorrigeerde documenten ook naar de zorgverleners van haar kinderen stuurt. WIJ wil dit doen, maar vraagt de vrouw om aan te geven aan welke hulpverleners. Gelet op onder andere de privacygevoeligheid van de informatie kan de ombudsman dit verzoek van WIJ volgen. De ombudsman vraagt de vrouw dan ook om binnen vier weken aan te geven aan wie de gecorrigeerde documenten moeten worden toegestuurd. Hierop heeft de vrouw niet meer gereageerd, zodat de ombudsman aanneemt dat dit voor haar niet meer nodig is.