U bent hier

Vasthoudendheid loont!

Trefwoorden: belastingaanslag, informatieverstrekking, luisteren

Een vrouw beklaagt zich erover dat ze voor het aanslagjaar 2019 als enige bewoner van een flatgebouw een aanslag Diftar ontvangt voor een verzamelcontainer die door meerdere bewoners van het flatgebouw wordt gebruikt. Net als de andere bewoners betaalt ze daarnaast jaarlijks vastrecht afvalstoffenheffing. Aan haar wordt 740 kilo afval toegerekend. De vrouw meent dat zij met haar eenpersoonshuishouden, dat ook nog plastic en papier scheidt, nooit zoveel afval per jaar kan produceren. Daarnaast hebben drie andere bewoners die ook gebruik maken van de verzamelcontainer (hebben een sleutel) alleen een aanslag voor vastrecht ontvangen.
Als de ombudsman de zaak bestudeert, komt zij bij het optellen van het aantal in de aanslag genoemde kilo’s per lediging niet op een totaal van 740 maar op 1245 kilo. Ze legt de zaak voor aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) . Die laat weten dat de berekening van het aantal toegerekende kilo’s niet klopt. De ledigingen van januari, februari en een groot deel van maart zijn dubbel meegeteld. Deze fout heeft het NBK direct gecorrigeerd.
De ombudsman stelt echter ook vast dat het NBK bij de aanslagoplegging en de correctie is uitgegaan van 2 adressen die heel 2019 gebruik hebben gemaakt van de verzamelcontainer. Dat komt nog steeds niet overeen met de informatie waarover de vrouw beschikt, namelijk dat 3 adressen (nummers 9a, 13b en 17) het hele jaar gebruik maakten van de verzamelcontainer en nummer 11a vanaf 23 oktober. In reactie hierop stelt het NBK vast dat per 23 oktober een derde adres had moeten worden meegenomen bij de vaststelling van de aanslag. En dat dit ten onrechte niet is gebeurd. Het NBK laat echter weten dat Stadsbeheer van de gemeente, die het huisvuil ophaalt, aan het NBK heeft gemeld dat nummer 17 geen sleutel heeft van de afvalcontainer. Als de ombudsman wijst op sleutelcontract van nr. 17 brengt nader onderzoek bij Stadsbeheer aan het licht dat er in 2015 opnieuw een sleutel aan een nieuwe bewoner van nummer 17 is verstrekt en dat ook dit huisnummer dus meegeteld had moeten worden. Dat wordt nu gecorrigeerd.
Het NBK verstrekt een nieuwe berekening op basis van de veranderde verdeelsleutel. De vrouw krijgt geen 740 kilo toegerekend, maar 384 kilo. De door haar te veel betaalde Diftar krijgt de vrouw teruggestort. Omdat het NBK voor de juiste informatie afhankelijk is van Stadsbeheer stuurt de ombudsman een afschrift van de klachtafhandelingsbrief naar de directeur van Stadsbeheer. Dat de vrouw door het NBK werd verwezen naar de gemeente die haar weer terugverwees naar het NBK is erg jammer omdat geen van beide instanties daardoor de klacht heeft opgepakt. Van luisteren naar de burger was naar het oordeel van de ombudsman dan ook geen sprake.
Het is aan de vasthoudendheid van de vrouw te danken dat de fout is achterhaald en uiteindelijk de aanslag over 2019 op basis van de juiste gegevens is aangepast.