U bent hier

Valt uitrit in het water?

Trefwoorden: bekendmaking, vergunning, bezwaar

Twee buurtbewoners zijn het niet eens over de manier waarop water en openbaar groen in hun wijk plaats moeten maken voor de uitrit van een bouwlocatie. De plaats van deze uitrit is onverwacht veranderd, waardoor nu water wordt opgeofferd. Omwonenden zijn niet in de gelegenheid gesteld om hierover hun zienswijze kenbaar te maken. Ze hebben opheldering gevraagd bij de gemeente en ook bij projectontwikkelaar en het waterschap. Ze krijgen echter geen duidelijkheid wat de reden hiervan is en melden zich vervolgens bij de ombudsman. Daarbij geven ze aan dat er haast geboden is omdat er al werkzaamheden lijken plaats te vinden. Ze hebben ook de gemeentelijke vertegenwoordiger gevraagd om ter plaatse de situatie te bekijken omdat die anders is dan op de tekening. Daar gaat de gemeente vanwege de coronamaatregelen niet op in.   
Als de ombudsman zich in de zaak verdiept, wordt al heel snel duidelijk dat voor het dempen van de sloot een vergunning van het waterschap nodig is. Die had de projectontwikkelaar eerst niet, maar inmiddels wel aangevraagd.
Bij de toegezonden stukken aan de ombudsman is ook een brief die de beide buurtbewoners een week eerder aan het college hebben gericht. De ombudsman ziet dat die brief mogelijkerwijs als een bezwaarschrift moet worden opgevat, hetgeen kort daarop door de gemeente wordt bevestigd.  
De ombudsman laat dat aan betrokkenen weten en ook dat ze vanwege de spoed bij de rechter een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening kunnen indienen.
Als de ombudsman enkele dagen later vaststelt dat de uitrit er al ligt, meldt ze de buurtbewoners dat ze desondanks wel bezwaar kunnen maken tegen de vergunning die het waterschap op korte termijn zal verlenen voor de tijdelijke demping van de sloot. De uitkomst kan namelijk zijn dat de werkzaamheden teruggedraaid moeten worden.
De vraag of de ombudsman de klacht over de gang van zaken wil onderzoeken, wordt vanwege de verschillende andere procedures, voorlopig geparkeerd. Mochten de buurtbewoners dat later alsnog willen, dan kunnen ze zich opnieuw melden.