U bent hier

Vakantiegeld dubbel gekort

Een vrouw stelt dat zij van de sociale dienst in 2018 en 2019 te weinig vakantiegeld heeft ontvangen. Zij denkt dat het vakantiegeld dat zij van haar werkgever ontvangt 2 keer wordt gekort. Maandelijks bij de verrekening van haar inkomen dat inclusief vakantiegeld is met de uitkering. En jaarlijks als zij van de sociale dienst het vakantiegeld ontvangt. De vrouw wil graag dat de sociale dienst zijn fout corrigeert of duidelijk uitlegt waarom de berekening wel correct is. Ondanks meerdere contacten met de gemeente krijgt de vrouw hierover echter geen duidelijkheid en gaat naar de ombudsman.

De sociale dienst maakt in zijn reactie de systematiek van het opgebouwde vakantiegeld duidelijk en voorziet deze uitleg van overzichtelijke berekeningen. De uitleg is dat het maandelijkse inkomen van de vrouw inclusief het vakantiegeld is. Dit inkomen heeft de sociale dienst verrekend met de maandelijkse uitkering. Na verrekening blijft er een bedrag aan aanvullende uitkering over. Van dit bedrag reserveert de sociale dienst 5% als vakantiegeld. Het totaal opgebouwde vakantiegeld is vervolgens in mei uitbetaald. Omdat de vrouw een aanvullende uitkering had, is er minder vakantiegeld gereserveerd en uitbetaald dan bij een volledige uitkering. Eventueel had de vrouw het vakantiegeld dat zij maandelijks gelijk met haar inkomen ontving, ook kunnen reserveren. Samen met het vakantiegeld van de sociale dienst is dit het bedrag waarop de vrouw normaal gesproken recht zou hebben als zij een volledige uitkering zou hebben gehad.

Uit het onderzoek blijkt niet dat de sociale dienst een fout heeft gemaakt in de berekeningen. Ook blijkt niet dat de vrouw te weinig vakantiegeld heeft ontvangen. Het vakantiegeld is ook niet dubbel gekort op de uitkering. Het is jammer dat de sociale dienst in eerdere contacten met de vrouw hierover geen duidelijkheid heeft geven. Deze gedraging heeft de sociale dienst in elk geval netjes gecorrigeerd door in het onderzoek wel uitleg en inzicht te geven.