U bent hier

Uitvoering anders dan toegezegd

Trefwoorden: toezegging, luisteren

Een familie beklaagt zich er bij de ombudsman over dat de gemeente de speelplaats voor hun woning anders heeft uitgevoerd dan in een bewonersbrief is toegezegd. Dat geldt vooral voor de plaats van de kabelbaan. Eerst heeft de familie een klacht ingediend bij de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden en is voor de kabelbaan een locatie langs het water gevonden die voor alle partijen de beste oplossing is. Toch wordt die oplossing niet uitgevoerd. De familie voelt zich niet serieus genomen.

Tijdens het klachtonderzoek door de ombudsman komt naar voren dat de gemeente ook was verrast door de gewijzigde aanleg. Dit komt door miscommunicatie tussen gemeente, leverancier en aannemer. De gemeente laat weten dat ze de aangeleverde tekening scherper had moeten beoordelen.Tijdens een overleg ter plaatse heeft de gemeente de fout erkend en gezamenlijk met omwonenden geprobeerd een oplossing te vinden. De gemeente zou met de leverancier kijken of plaatsing langs de waterkant haalbaar zou zijn.Uit het gesprek van de gemeente met de leverancier komt naar voren dat er aan weerszijden van een kabelbaan ruimte moet worden vrij gehouden. Dat is vanwege de veiligheid van de gebruikers. Om die reden raadt de leverancier plaatsing langs de waterkant af en gaat de gemeente niet over tot verplaatsing naar de waterkant.
De ombudsman kan deze uitleg goed volgen, maar vindt wel dat de gemeente hier eerder en beter uitleg over had kunnen geven. Het ontwerp wordt wel aangepast, de kabelbaan wordt ‘omgeklapt’, waardoor het eindpunt niet aan de westkant van het startpunt komt, maar aan de oostkant. Ook wordt het startpunt zelf nog iets naar het oosten verplaatst. Daarmee neemt de gemeente de zorg van de familie weg dat het startpunt juist nog meer in hun uitzicht zal komen te staan. Met het overleg ter plaatse en met het onderzoeken van de door omwonenden gewenste locatie langs de waterrand en het aangepaste ontwerp heeft de gemeente laten zien goed te hebben geluisterd. Ook al is de oplossing niet de voorkeursvariant van de familie.