U bent hier

Systeem boven menselijke maat

Trefwoorden: kwijtschelding, inkomenstoeslag

Een man begrijpt niet waarom hij geen automatische kwijtschelding krijgt van de gemeentelijke belastingen. Hij leeft van een bijstandsuitkering en krijgt toch ieder jaar een aanslag van de gemeentelijke belastingen.
Over 2018 en 2019 heeft hij na inmenging door de ombudsman wel kwijtschelding gekregen (19.7.019 en 19.7.031). Toen hij in 2020 weer een aanslag ontving, heeft hij een brief aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) gestuurd waar hij nooit reactie op heeft gekregen. Dezelfde brief heeft hij later nog een keer verstuurd, maar weer geen reactie. Toen hij een betalingsherinnering kreeg, heeft hij betaald om invorderingskosten te voorkomen. Vanwege corona heeft hij in 2020 geen contact met de ombudsman gezocht. Maar hij heeft het geld niet voor deze grote uitgave. Hij heeft dit jaar ook individuele inkomenstoeslag ontvangen, omdat hij al langdurig van een minimuminkomen moet rondkomen. Het geld dat hij heeft is een reservering voor onverwachte uitgaven, zoals een treinreis naar het westen van het land voor het geval het met zijn zeer op leeftijd zijnde moeder niet goed gaat.
Omdat er door het NBK niet is gereageerd, vraagt de man om hulp van de ombudsman. Hij begrijpt niet hoe het kan dat hij geen (automatische) kwijtschelding krijgt.
Omdat de invorderingsdatum al is verstreken, vraagt de ombudsman eerst aan het NBK om de invordering van de belastingaanslag 2021 tijdens het klachtonderzoek op te schorten. Dat wordt direct toegezegd. Dat geeft de man eerst even rust.
In de latere reactie van het NBK staat dat de man niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding omdat hij meerdere bankrekeningen heeft die (mede) op zijn naam staan. Daardoor wordt hij door het (landelijke) Inlichtingenbureau niet doorgelaten voor automatische kwijtschelding. Dit bureau toetst of mensen met een te laag inkomen of vermogen in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen.
Hij komt mogelijk wel in aanmerking voor kwijtschelding, mede gezien de erkenning van zijn minimuminkomen door de individuele inkomenstoeslag die hij heeft ontvangen. Hij zal daar echter wel een aanvraag voor moeten doen. Het NBK biedt hulp aan bij het invullen van het kwijtscheldingsverzoek. Dat is een schrale troost.
De ombudsman merkt op dat hij mogelijk volgend jaar, vanwege de individuele inkomenstoeslag, wel voor geautomatiseerde kwijtschelding van de gemeentelijke afvalstoffenheffing in aanmerking komt.