U bent hier

Rol gemeente bij gevoel van onveiligheid

Trefwoorden: veiligheid, woonomgeving     

Een man maakt zich zorgen over zijn veiligheid. Naar de boot naast hem gaat 1 gasleiding en daar zijn meerdere cv-ketels en gasstellen op aangesloten. Bij een andere boot zijn gasdrukproblemen geconstateerd terwijl daar maar sprake is van 1 cv-ketel en 1 gasstel. Deze situatie is door de gemeente aangepakt, maar bij de boot naast hem laat de gemeente geen onderzoek doen. De man beklaagt zich er dan ook over dat hij van de gemeente geen uitsluitsel krijgt dat de situatie naast hem veilig is.
De gemeente laat de ombudsman weten dat zij de eigenaar van de bewuste boot om informatie heeft gevraagd. De eigenaar heeft toen aangegeven dat er geen problemen zijn met de gasdruk. Ook op basis van de berekeningen van de man blijft de gemeente erbij dat zij geen reden heeft om te vermoeden dat er gasdrukproblemen zijn op de boot naast de man. Van de bewoners van de bewuste boot zijn haar ook geen signalen bekend. Verder laat de gemeente weten dat zij geen veiligheid kan garanderen. Achter elke voordeur, of die van een woonboot is of van een huis kan iedereen in de binneninstallatie wijzigingen aanbrengen.
De ombudsman constateert dat tijdens de revitalisering van de woonschepenhaven iedere woonboot eenzelfde soort leiding heeft gekregen ongeacht de situatie op de woonboot en dat was in het verleden ook zo. Door de gasdrukproblemen bij één boot heeft de gemeente onderzoek laten doen bij 4 adressen die zich eerder met klachten hadden gemeld. Over de uitkomsten heeft zij in de bewonersbrief van 31 januari 2020 bericht. Zij meldde dat ‘bij een van de onderzochte woonboten de gasdruk meer daalt in vollast dan volgens de norm is toegestaan (…) De overige 3 aansluitingen die zijn onderzocht voldoen aan de norm’. Voor zover de ombudsman bekend zijn er naar aanleiding van deze bewonersbrief geen andere bewoners van de Woonschepenhaven opgestaan die ook problemen ervaren met de gasdruk. Vanwege de zorg van de man heeft de gemeente wel contact gezocht met de eigenaar van de boot naast hem. Die heeft dus gemeld dat er geen klachten waren. Nu de eigenaar verantwoordelijk is voor de situatie achter zijn voordeur en zegt geen klachten te hebben, mag de gemeente daarvan uitgaan en is er dan ook geen aanleiding de boot tegen de wil van de eigenaar te betreden. Op dit punt handelde de gemeente dan ook niet onbehoorlijk.