U bent hier

Rechtszaak reden voor onbevoegdheid ombudsman

Trefwoorden: informatieverstrekking, bevoegdheid

Een woongroep beklaagt zich over de ontruiming van het ene terrein en de gedwongen verplaatsing naar een ander, onveilig terrein. Daarvan heeft de woongroep in een veel eerder stadium al uitdrukkelijk aan de gemeente gemeld er niet heen te willen.
De ombudsman legt de klacht met een aantal vragen voor een (wederhoor)reactie voor aan de gemeente. Korte tijd later leest de ombudsman in de krant dat er een rechtszaak loopt tegen de groep over dezelfde gebeurtenis. Dat heeft de groep niet gemeld bij indiening van hun klacht.
Vanwege de rechtszaak vraagt de gemeente aan de ombudsman om opschorting van haar reactie op de klacht.
De ombudsman komt tot de conclusie dat zij niet bevoegd is de klacht te onderzoeken omdat een procedure bij een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter aanhangig is. Zij moet het klachtonderzoek om die reden beëindigen en informeert de woongroep en de gemeente hierover.