U bent hier

Proces duurt lang

Trefwoorden: klachtbehandeling, reactietermijn

Een vrouw beklaagt zich er bij de ombudsman over dat de gemeente niet reageert op haar klacht. De klacht gaat erover dat de gemeente de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) niet heeft uitgevoerd binnen een termijn van 8 weken, die hiervoor staat. Volgens de uitspraak moet de gemeente een nieuw besluit nemen en kan dat volgens de CRvB in beginsel niet anders zijn dan een toekenning van bijstand (vanaf 2015).

Als de ombudsman een onderzoek instelt, laat de gemeente in haar reactie weten dat er inmiddels een nabetaling van bijstand is gedaan, onder verrekening van openstaande bedragen. Er is ook een nieuw besluit op bezwaar naar de vrouw gestuurd.

De ombudsman stelt op basis hiervan vast dat er inmiddels uitvoering is gegeven aan de uitspraak van de CRvB. De vraag is echter of de gemeente wel voortvarend heeft gehandeld.

De gemeente laat weten dat er niet binnen 8 weken een besluit is genomen omdat de vrouw na de uitspraak van de CRvB heeft aangegeven in cassatie te willen gaan. En cassatie bij de Hoge Raad heeft een schorsende werking, aldus de gemeente. Deze overweging van de gemeente kan de ombudsman volgen. Op het moment dat de vrouw aangeeft dat ze niet in cassatie zal gaan, houdt de opschorting van de termijn echter weer op. Vanaf dat moment is de behandeltermijn weer gaan lopen met als gevolg dat de vrouw een nieuw besluit heeft gekregen. Hoewel de gemeente binnen de termijn heeft gehandeld, kan de ombudsman zich voorstellen dat het voor de vrouw allemaal lang heeft geduurd. Zeker gezien het lange proces dat voorafging aan de uitspraak van de CRvB.

Tijdens het klachtonderzoek blijkt dat de klachtenfunctionaris aan de betrokken medewerker heeft gevraagd of hij zijn reactie in een brief aan de vrouw wilde zetten. Dat is niet gebeurd. Naar het oordeel van de ombudsman had de betrokken medewerker dit ook niet mogen doen. De klacht moet immers door een ander behandeld worden dan degene die betrokken is bij de gedraging waarover de klacht gaat. Uiteindelijk is er niet inhoudelijk op de klacht gereageerd en dat is niet correct.