U bent hier

Privacy geschonden?

Trefwoorden: persoonsgegevens

Een man heeft telefonisch contact gehad met de gemeente omdat hij zich zorgen maakt over zijn zoon. De gemeente zou toen hebben aangeven dat zij hierin niets voor de man kan betekenen. Dezelfde dag nog wordt de man via Whatsapp benaderd door twee medewerkers van WIJ Groningen (hierna WIJ) met een verzoek om een gesprek in een buurtgebouw bij hem in de buurt. Vanwege het WhatsApp-bericht stelt de man vast dat zijn naam en telefoonnummer bij WIJ bekend zijn, terwijl hij deze gegevens niet aan WIJ heeft gegeven. Hij denkt dat de gemeente zijn persoonsgegevens aan WIJ heeft doorgegeven, terwijl hij daar geen toestemming voor heeft gegeven. Hij beklaagt zich hierover bij de ombudsman.
De gemeente laat in haar reactie aan de ombudsman weten dat zij geen gegevens over de man aan WIJ heeft verstrekt. Omdat dit haaks staat op het vermoeden van de man, legt de ombudsman de reactie van de gemeente voor aan de man. Die reageert er echter helaas niet op. Daardoor kan de ombudsman niet vaststellen wat er precies is gebeurd en kan zij niet oordelen dat de privacy van de man is geschonden.