Tekstgrootte
kleiner groter

Premie wordt niet uitbetaald

18.1.083 Werk

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een vrouw met een bijstandsuitkering heeft vanaf 2015 een participatiebaan voor 2 jaar. Ze krijgt hiervoor 1 keer per half jaar een vergoeding van € 600,-. Tijdens een gesprek met haar werkcoach in januari 2018 wordt de baan met een jaar verlengd. In juli merkt de vrouw dat zij de halfjaarlijkse vergoeding niet heeft ontvangen. Als zij contact opneemt met de sociale dienst, krijgt zij te horen dat zij sinds januari niet als participatiebaner is blijven werken, maar als vrijwilliger. Volgens de vrouw is echter nooit over vrijwilligerswerk gesproken. En zij heeft ook niets ondertekend. De vrouw dient een klacht in bij de sociale dienst. Die blijft bij haar standpunt dat de vrouw als vrijwilliger werkt en daarom geen recht heeft op de vergoeding.

Omdat zij niet tevreden is over deze reactie, wendt de vrouw zich vervolgens tot de ombudsman. Na bestudering van de stukken meldt de ombudsman de sociale dienst dat uit niets blijkt dat de vrouw uitdrukkelijk is gemeld dat zij na januari alleen mocht blijven als vrijwilliger. Haar is verteld dat ze er mocht ‘blijven werken’ en dat duidt op een voortzetting van haar werkzaamheden als participatiebaner. De sociale dienst ziet dit ook in en laat de ombudsman weten dat de premie alsnog zal worden uitbetaald. Als die uitbetaling vervolgens uitblijft, neemt de ombudsman opnieuw contact op met de sociale dienst. Die zorgt er dan voor dat de vrouw het bedrag van € 600,- alsnog snel ontvangt. 

Deel deze pagina op

Nieuws

Kantoor ombudsman gesloten tijdens feestdagen

11 december 2018

Het kantoor van de ombudsman is i.v.m. de feestdagen gesloten van 21 december 2018 tot 7 januari 2019.

lees verder »

Kwijtschelding en toch betalen

11 december 2018

Een man heeft kwijtschelding aangevraagd. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag heeft hij de belastingen niet meer betaald. Het Noordelijk Belastingkantoor heeft hem een aanmaning gestuurd.

lees verder »