U bent hier

Passend aanbod

Trefwoorden: aansprakelijkheid, informatieverstrekking

Een man had eerder een klacht over de motivering van de afwijzing van aansprakelijkheid door de gemeente. Kort na afronding van deze klachtzaak dient de man een nadere klacht in bij de ombudsman. De man is van mening dat de brief van de gemeente, waarin de aansprakelijkheid wordt afgewezen op drie punten informatie bevat die niet klopt. Ook vindt hij dat de gemeente niets doet om het leed van hem en zijn vrouw te verzachten. Zelfs excuses blijven uit.

De ombudsman stelt een nader onderzoek in. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat die de visie van de man op één punt bevestigt. De ombudsman constateert dat dit echter geen gevolgen heeft voor het besluit om de aansprakelijkheid af te wijzen. Op basis van de nadere toelichting van de gemeente stelt de ombudsman vast dat de brief op de twee overige punten correct is. Naar aanleiding van het eerdere klachtonderzoek (21.1.036) heeft de gemeente toegezegd de procedure met betrekking tot zorgmeldingen aan te zullen scherpen. De ombudsman vraagt of de mogelijkheid om anoniem meldingen te doen, hierin wordt meegenomen. De gemeente geeft in haar reactie aan dat zij de huidige werkwijze over het omgaan van anonieme meldingen zal meenemen bij een evaluatie. Het gaat om de evaluatie van het meldpunt Zorg om Zorg. De ombudsman vraagt de gemeente om haar op de hoogte te brengen van de uitkomsten van deze evaluatie.

Ten aanzien van een tegemoetkoming laat de gemeente weten dat zij in de gesprekken met de man een luisterend oor heeft geboden en heeft meegedacht over mogelijke oplossingen. Ook is van de zijde van de gemeente aangegeven dat zij de gang van zaken betreurt. Dit mag als excuus worden opgevat. Ook heeft de gemeente een aanbod gedaan voor mediation op haar kosten. Dat aanbod is naar het oordeel van de ombudsman passend en toegesneden op deze situatie. De vraag is echter of de man en de andere betrokkenen willen ingaan op dit aanbod. De ombudsman biedt de man een termijn om op het aanbod te reageren. Daar is de man niet meer op ingegaan.

NB Vanwege bescherming van de privacy is deze kwestie globaal beschreven. (zie ook 21.1.036)