U bent hier

Overlast speelt ondanks inspraak

Trefwoorden: overlast, luisteren

Een man beklaagt zich over ernstige overlast vanuit de speeltuin die sinds kort naast zijn woning is aangelegd. Zo ervaart de man onder andere geluidsoverlast en wordt zijn privacy aangetast door het gebruik van een van de speelobjecten. Zijn contacten met de gemeente brengen hem niet verder en daarom gaat hij naar de ombudsman.
Die gaat in de eerste plaats na in hoeverre de man als omwonende betrokken is geweest bij de totstandkoming van de speeltuin. Uit het onderzoek komt naar voren dat aan de inrichting van de openbare ruimte als speeltuin een heel proces is voorafgegaan. De ombudsman stelt vast dat de gemeente en WIJ tijdens dit proces de nodige inspanningen hebben verricht om omwonenden hierbij te betrekken en dat is correct. Het gegeven dat de speelplek in samenspraak met de buurt tot stand is gekomen, wil niet zeggen dat de gemeente niet hoeft op te treden tegen eventuele overlast door het gebruik van de speelplek.

De man vertelt daarover dat zijn woongenot volledig is verdwenen en hij er lichamelijke en psychische klachten van heeft gekregen. Wat hij het liefste wil is dat de speeltuin verdwijnt, maar in ieder geval dat een speelobject wordt verplaatst. Ook wil hij meer begeleiding voor de kinderen om de overlast binnen de perken te houden. Uit de e-mails van de man aan de gemeente blijkt naar het oordeel van de ombudsman voldoende wat de man precies aan overlast ervaart. Omdat de gemeente in haar reacties niet specifiek ingaat op de overlast lijkt er geen sprake van luisteren naar de burger. Daar komt bij dat de gemeente de man tot dan toe nog niet heeft uitgenodigd voor een gesprek. Wat wel voor de hand zou liggen aangezien de gemeente aangeeft moeite te hebben met het op waarde schatten van het verhaal van de man. Tijdens het onderzoek van de ombudsman nodigt de gemeente de man uit voor een gesprek, samen met de door hem genoemde andere klagers. Uit navraag vooraf door de ombudsman blijken er enkele mogelijkheden te zijn die de overlast voor de man zou kunnen verminderen. Het weghalen van de speeltuin is geen optie maar andere aanpassingen zijn bespreekbaar. Daarmee lijkt het gesprek zeker zin te hebben. Met het voorstel, laat de gemeente zien de klachten alsnog serieus te nemen en dat is mooi. De ombudsman doet de aanbeveling om ook het gesprek met de man alleen aan te gaan voor het geval de buren niet willen. Dit vanwege het feit dat een deel van de overlast waarschijnlijk niet door andere omwonenden wordt ervaren. De gemeente neemt de aanbeveling over.