U bent hier

Opgevraagde dossiers niet direct beschikbaar

Trefwoorden: informatieverstrekking, reactietermijn, inzage

In circa 10 dagen stuurt een vrouw meer dan 50 mails aan de ombudsman. Waar die mails over gaan is een behoorlijke puzzel. Na het doorlezen ervan concludeert de ombudsman dat de vrouw correspondeert met diverse instanties. Voor de meeste van deze instanties is de ombudsman niet bevoegd. Daarnaast ziet de ombudsman dat de vrouw meerdere contacten heeft of heeft gehad met de gemeente. Op verschillende punten heeft de vrouw de gemeente een reactietermijn gegeven die nog niet helemaal verstreken is. Die termijn zal eerst moeten worden afgewacht.

Enige tijd later beklaagt de vrouw zich erover dat ze geen duidelijke reactie krijgt van de gemeente. Ze heeft om dossiers gevraagd, maar weet niet wanneer ze die krijgt.

De ombudsman leidt uit de stukken af dat de vrouw haar Wmo-dossier reeds in bezit heeft of heeft ingezien. Haar verzoek om de dossiers van de afdeling Zelfstandigen en Sociale Zaken is doorgestuurd naar de betreffende afdelingen. Dat geldt ook voor het verzoek van de vrouw om inzage in het dossier van haar zoon in verband met een vraag om jeugdhulp.

De ombudsman doet navraag wanneer de verzoeken van de vrouw worden behandeld. De gemeente laat weten dat ze het jeugddossier naar verwachting binnen 2 weken tegemoet kan zien. Het verzoek om het dossier bij de afdeling Zelfstandigen is wel bij hen binnengekomen maar kan niet op korte termijn worden behandeld. Dit komt vanwege de grote drukte die de afdeling heeft met de uitvoering van coronamaatregelen voor zelfstandige ondernemers. Het hoofd van de afdeling Zelfstandigen heeft laten weten met het verzoek aan de slag te gaan, zodra de omstandigheden het toelaten. Dat geldt ook voor het uitkeringsdossier. De ombudsman laat de vrouw weten dat ze heeft begrepen dat er nog wel enige tijd overheen kan gaan. Ze zal de reacties van de betreffende afdelingen op dat punt moeten afwachten. De vrouw ontvangt 2 adressen waar ze navraag kan doen naar de voortgang. Daarmee rondt de ombudsman haar bemoeienissen af.