U bent hier

Ongewenste inspectie

Trefwoorden: handhaving, binnentreden, privacy,

Een man beklaagt zich over de 3 bezoeken van een gemeentelijke inspecteur aan zijn pand. De eerste keer stond de inspecteur zonder toestemming in het antikraak bewoonde pand en hield zich niet aan de coronaregels. De tweede keer was de inspecteur aan de deur en maakte foto’s van degene die hem te woord stond. De laatste keer is de inspecteur met een machtiging tot binnentreden het pand binnen geweest. Ook klaagt de man dat het verslag van het binnentreden niet binnen de wettelijke termijn van 4 dagen is verstuurd en dat zijn dossier met privacygegevens via een onbeveiligd digitaal kanaal (WeTransfer) zijn toegestuurd. De man heeft hierover een uitgebreide klacht ingediend bij de gemeente. Omdat hij niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, wendt hij zich tot de ombudsman.
Na het onderzoek stelt de ombudsman vast dat het gaat om een bedrijfspand en dat de inspecteur zich tijdens zijn bezoeken aan dit pand correct heeft gedragen. Daarbij is van belang dat de man zich niet op het huisrecht van zijn eventuele huurders kan beroepen. Zijn privacy als eigenaar van het bedrijfspand is door het bezoek niet geschonden. Wel kwam in het onderzoek het belang naar voren van het achterlaten van een visitekaartje. Dat heeft de inspecteur ten onrechte niet gedaan. Naast dat de gemeente dit gebruik weer onder de aandacht van haar inspecteurs zal brengen, laat zij ook weten dat zij bezig is met een flyer om bij een inspectie achter te laten. Met de flyer wil de gemeente informatie geven wie ze is, haar contactgegevens, het doel van het bezoek en waar iemand terecht kan als er nog vragen zijn. De ombudsman kan zich hierin vinden.
Verder stelt de ombudsman vast dat verslag van het binnentreden tijdig is verstuurd. De gemeente heeft naar haar oordeel echter onvoldoende zorggedragen dat de man het verslag ook daadwerkelijk ontving. Het zonder toestemming binnentreden in een pand is een aanzienlijke privacy-aantasting van betrokkenen. En zeker als zij daarbij niet aanwezig zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten wat er zich in hun pand heeft afgespeeld. In dat kader doet de ombudsman de gemeente de aanbeveling het verslag tot binnentreden in vervolg aangetekend te versturen. De gemeente meldt de ombudsman de aanbeveling te zullen overnemen.
De gemeente erkent dat de veiligheid bij het gebruik van WeTransfer niet gegarandeerd is. Tijdens het onderzoek is echter niet gebleken dat het dossier van de man in verkeerde handen terecht is gekomen. Naar aanleiding van onder andere deze klacht gebruikt zij dit digitale kanaal niet meer en worden dossiers in het vervolg via Zivver verstuurd. En dat is mooi.