U bent hier

Oneens met samenvatting

Een man beklaagt zich over de samenvatting op de website van de ombudsman naar aanleiding van de afhandeling van zijn klacht. De man vindt dat zijn klacht niet compleet is verwoord omdat het niet de essentie bevat. Daarnaast is de man het niet eens met de uitkomst van het onderzoek. De samenvatting betreft een eerder door de ombudsman afgerond onderzoek waarbij de man klaagde over het niet plaatsen van zijn e-mail op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering. De ombudsman oordeelde hierin dat de beslissing van de griffie om het stuk niet op de lijst te plaatsen correct was. Na sluiting van dit dossier maakte de ombudsman een korte geanonimiseerde samenvatting van de klacht. De essentie van het onderzoek betreft het niet plaatsen van een e-mail op de lijst van ingekomen stukken. Daarover heeft de ombudsman een oordeel gegeven en vervolgens het onderzoek afgesloten. Dat de man het niet eens is met het oordeel is mogelijk, maar daartegen bestaat geen ‘hoger beroep’. De ombudsman ziet geen aanleiding om de samenvatting aan te passen.