U bent hier

Onduidelijkheid over reden afwijzing

Trefwoorden: bijzondere bijstand, verwachting

Een vrouw klaagt bij de ombudsman over de gang van zaken rondom haar aanvraag voor bijzondere bijstand voor tandheelkundige hulp. Haar aanvraag was in 2019 (ook in bezwaar) afgewezen. Wanneer zij begin 2021 een klacht indient bij de gemeente over iets anders, komt het gesprek ook op deze afwijzing. Een medewerker adviseert om nogmaals een aanvraag te doen omdat er wel maatwerk mogelijk is. Als ze dat doet, ontvangt de vrouw tot haar verbazing toch weer een afwijzing. Dan stapt ze naar de ombudsman, er is haar van het maatwerk niets gebleken. Bovendien snapt ze niet waarom de medewerker adviseert om nogmaals een aanvraag in te dienen als die toch weer wordt afgewezen. Zonder dit advies was ze er geen tweede keer aan begonnen.

Toezegging
Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt niet dat de medewerker de vrouw heeft geadviseerd om nogmaals een aanvraag te doen. Bij de aanvraag was een adviesrapport van WIJ was gevoegd waarin staat dat de vrouw de kosten niet zelf kan betalen.  Volgens de medewerker volgt de sociale dienst dergelijke adviezen in beginsel op. Daarom heeft hij wel toegezegd om na te gaan hoe de communicatie tussen de sociale dienst en WIJ destijds verlopen is.

Vervolgens heeft de medewerker hiernaar onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat een advies van WIJ  leidend is, tenzij er sprake is van kosten waarvan het beleid zegt dat deze niet vergoed worden. Of wanneer het gaat om kosten waarbij er twijfels zijn over de medische noodzaak. WIJ heeft de vrouw niet van deze uitzonderingen op de hoogte gebracht toen zij om een adviesrapport vroeg. Door gebrek aan kennis bij de WIJ medewerker en te weinig overleg, is er een verkeerd beeld ontstaan bij de vrouw.

Maatwerk
Wat betreft het maatwerk, stelt de ombudsman vast dat de gemeente bij de tweede aanvraag uitgebreider heeft gemotiveerd waarom de aanvraag is afgewezen. Normaal wordt er voor de gewenste ingreep van de vrouw geen bijstand verleend. Dat is vastgelegd in het gemeentelijk beleid.
Toch heeft de gemeente de financiële omstandigheden van de vrouw bekeken. Mede op basis van het adviesrapport van WIJ, blijkt de vrouw nog de mogelijkheid te hebben om te kunnen lenen. Dit is voor de vrouw een teleurstellende uitkomst, maar geeft aan dat de gemeente wel specifiek heeft gekeken naar haar individuele omstandigheden (maatwerk).

Vervolg
Het onderzoek van de ombudsman verandert voor de vrouw helaas niets aan haarsituatie. De gemeente ziet echter wel verbeterpunten voor haar eigen werkproces en dat is mooi voor de toekomst