U bent hier

Onduidelijke uitkeringsspecificaties

Trefwoorden: uitkering, her- en verrekeningen, informatieverstrekking

Een vrouw heeft een uitkering en werkt daarnaast. Ze beklaagt zich over de wijze waarop de sociale dienst haar informeert over de berekening van haar maandelijkse uitkering op basis van haar wekelijkse inkomen. De bedragen die zij heeft opgegeven ziet zij niet terug in de specificaties en er vinden allerlei herberekeningen plaats die zij niet kan volgen. Volgens de vrouw heeft ze de afgelopen jaren te weinig uitkering ontvangen en ontvangt ze nog steeds te weinig. De sociale dienst heeft naar aanleiding van haar klachten in 2021 een overzicht opgesteld hoe haar inkomsten in de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn berekend en gekort op de uitkering. Volgens de vrouw klopt ook dit overzicht niet. Om die reden gaat ze naar de ombudsman.

Uitkeringsspecificaties
Tijdens het uitgebreide onderzoek van de ombudsman erkent de sociale dienst dat de uitkeringsspecificaties onduidelijk kunnen zijn. Zeker in situaties als die van de vrouw waarin sprake is van weekinkomsten, omrekening naar maandinkomsten, herberekening van de uitkering waarop de inkomsten betrekking hebben en verrekening met de uitkering van een latere maand.
Ook de ombudsman stelt vast dat de uitkeringsspecificaties ingewikkeld en onduidelijk zijn. De sociale dienst laat weten nog steeds bezig te zijn met het verbeteren van de uitkeringsspecificaties. Tot het zover is, kunnen mensen die hier moeite mee hebben altijd contact kan opnemen met de dienst. Omdat in dit onderzoek blijkt dat de vrouw ondanks herhaaldelijk contact niet het benodigde inzicht kreeg, heeft de ombudsman gevraagd of in dit specifieke geval een contactpersoon mogelijk was. Hier heeft de sociale dienst positief op gereageerd en dat is mooi. De vrouw heeft inmiddels een vaste contactpersoon.

Benadeling
De vrouw had het idee dat de sociale dienst er op uit is om cliënten zo weinig mogelijk uitkering te verstrekken. De sociale dienst benadrukt er niet op uit te zijn cliënten te benadelen. Als ze recht hebben op een uitkering dan krijgen ze die ook. Het is de ombudsman niet gebleken dat de sociale dienst er willens en wetens op uit is cliënten te benadelen. Dat er fouten kunnen worden gemaakt, blijkt uit dit onderzoek. Maar ook blijkt dat de sociale dienst de fout herstelt zodra ze er weet van hebben. De ombudsman hoopt dat met dit onderzoek het vertrouwen van de vrouw in de sociale dienst weer wat kan herstellen. In elk geval raadt de ombudsman haar aan om bij onduidelijkheden over de uitkeringsspecificatie direct contact te zoeken met haar contactpersoon.

Jaaropgaven
Ten slotte stelt de vrouw dat de jaaropgaven niet correct zijn. Het bruto jaarbedrag komt niet over een met de optelsom van de maandelijkse uitkeringsbedragen die de vrouw heeft ontvangen. Tijdens het onderzoek heeft de sociale dienst een inzichtelijke berekening gegeven van de jaaropgave 2020. Daarbij blijkt dat de uitkering van december 2020 niet als inkomen 2020 is meegenomen omdat die pas in 2021 is uitgekeerd. Mocht de vrouw in de toekomst de jaaropgave weer niet kunnen volgen dan adviseert de ombudsman haar om ook hierover contact op te nemen met haar contactpersoon bij de sociale dienst.