U bent hier

Onderzoeken Stadsbeheer

Trap komt er niet 19.1.003

Trefwoorden: goede organisatie, goede motivering, onderhoud

Een man is niet tevreden met de reactie die hij van de gemeente krijgt op een klacht en meldt zich bij de ombudsman. De man woont aan een dijk. Hij krijgt geen uitleg waarom aan de ene zijde van de dijk wel een trap is geplaatst en aan zijn zijde niet. Hij mist door de afwezigheid van een trap een logische doorloop naar zijn woning. Daarnaast is de man ontevreden over het onderhoud van de paden en wegen aan de rand van zijn wijk.
Na onderzoek constateert de ombudsman dat de gemeente wegens vertrek van een medewerker niet meer kan achterhalen waarom aan de andere zijde van de dijk een trap is aangelegd en aan de zijde waar de man woont niet. Omdat het besluit om deze trap te plaatsen nog maar zeven jaar geleden is genomen, vindt de ombudsman dat niet zorgvuldig. De gemeente had dit besluit (en de bijbehorende stukken) moeten vastleggen in haar eigen administratie. Daarnaast geeft de gemeente in haar schriftelijke reactie aan de man enkel aan dat zij ook vandaag de dag geen aanleiding of argumenten ziet om alsnog een trap te plaatsen. De gemeente legt echter niet uit waarom zij hiertoe geen aanleiding ziet. Als de ombudsman de gemeente daarop wijst, zet zij alsnog uiteen dat de woningen op de dijk -die daar al 40 jaar staan- op een goede manier te bereiken zijn, zij het via een wat langere weg. Naar het oordeel van de ombudsman maakt de gemeente nu voldoende duidelijk wat haar redenen zijn om geen trap te plaatsen. Daarnaast geeft de gemeente in haar reactie aan de ombudsman inzicht in de onderhoudsnormen die gelden voor de woonwijk waar de man woont. Dit onderhoudsniveau is lager dan in de binnenstad, het stationsgebied en het Noorderplantsoen. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 besloten. Voor een ombudsman is vastgesteld beleid een gegeven, dat niet getoetst mag worden. De gemeente laat verder weten het onderhoud in de wijk volgens het vastgestelde beleid uit te voeren. Mocht de man van mening zijn dat het onderhoud dusdanig is dat de situatie onveilig wordt, dan kan hij dit melden bij het Loket Beheer en Verkeer van de gemeente.